​​​​​​​​​​​​​Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Durf jij dat kapitaal voor een bedrijf of instelling te beheren? En bezit je de mensenkennis, het organisatievermogen en de kritische en doelgerichte instelling die dat vraagt? Dan beschik je over de belangrijkste eigenschappen die een personeelsadviseur moet hebben.

Als personeelsadviseur zorg je ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt in een organisatie. Daarnaast houd je je bezig met het verbeteren van het werkklimaat, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en beoordeling en beloning. Ook organisatieveranderingen, zoals fusies en reorganisaties, behoren tot het takenpakket van een personeelsadviseur. Een afwisselende baan dus, waarop de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool Groningen je uitstekend voorbereidt.

Vraag een brochure aan​ of meld je aan voor de open dag! ​

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Studie in Cijfers

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

 

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Het eerste jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld.
Na het eerste jaar volgt de hoofdfase (je major). Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uitwerken en gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.

Het eerste jaar

Start van je opleiding

Het eerste jaar is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld.
Na het eerste jaar volgt de hoofdfase (je major). Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan verder uitwerken en gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan problemen die zijn afgeleid uit de beroepspraktijk.

Na het eerste jaar

De hoofdfase (major)

Tijdens de hoofdfase heb je naast een vast programma met
studieonderdelen tevens de gelegenheid studie onderdelen te volgen die je speciale interesse hebben. Ook is het nadrukkelijk mogelijk internationale ervaring op te doen. In plaats van de eerste stage kun je ook kiezen voor een (internationale) minor, ter verbreding van je kennis

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning 

Gedurende je gehele studie word je begeleid door een vaste Studieloopbaanbegeleider, die je helpt bij het realiseren van jouw studiesucces en het maken van de juiste keuzes.

Stage lopen

Stage

In jaar twee doe je een stage.  Dit is een uitvoerende stage, bijvoorbeeld als intercedent bij een uitzendbureau of als HR-medewerker op een afdeling HRM van een bedrijf. Studenten kunnen ook een (internationale) minor kiezen i.p.v. een stage. In jaar  3 volg je een adviserende stage. Bijvoorbeeld als HR-adviseur of als loopbaanadviseur en -coach. Deze stage mag in het binnen of buitenland.

Minoren

​Kies je eigen richting 

Het laatste jaar is de verdiepingsfase. Voordat je gaat afstuderen kies je een verdiepende minor. Een verdiepende minor biedt je de mogelijkheid je te verdiepen en te specialiseren in een bepaald aspect van HRM. Je kunt daarbij denken aan: training en coaching, innovatief HRM, betekenisvol veranderen en zingevend leiderschap.

Het is ook mogelijk om in plaats van je eerste stage een minor  te volgen bij een andere opleiding van de Hanzehogeschool Groningen. Kijk hier voor meer informatie over de minors op de Hanzehogeschool Groningen.

Afstuderen

Afstuderen

Als afsluiting van je studie doe je een afstudeerproject in de praktijk. Voor de opdrachtgever stel je op basis van onderzoek en het toepassen van kennis en vaardigheden uiteindelijk een passend adviesrapport op. Deze opdracht dien je zelf te verwerven.

Internationale mogelijkheden

Verbreed je horizon

Bij Human Resource Management kun je een extra dimensie toevoegen aan je opleiding door een deel van je studie in het buitenland te doen. Een studieperiode of stage in het buitenland vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en is bovendien een unieke kans om met mensen in een andere omgeving te werken of studeren.

 

Honours-talentprogramma

Wil jij excelleren?

Ben jij die talentvolle student die wel meer aan kan dan het volgen van het reguliere studieprogramma? Dan kun jij aan het eind van je eerste jaar solliciteren voor een plek in ons honoursprogramma Human Resource Management. Op basis van je resultaten in het eerste jaar, maar met name ook je motivatie en interesse bieden we jou de mogelijkheid om deel te nemen aan ons honoursprogramma. Je werkt aan opdrachten en vraagstukken uit de beroepspraktijk, neemt deel aan netwerken binnen en buiten onze hogeschool en verdiept jezelf in inhoudelijke thema’s. Je bepaalt grotendeels zelf je invulling binnen dit talentprogramma. Natuurlijk word je hierbij door een docent begeleid.

 

Studievereniging

Ergasia

Studievereniging Ergasia is de studievereniging van de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool. Ergasia is een vereniging voor en door studenten. Ergasia stelt als doel om het contact tussen studenten te versterken en het reguliere studieprogramma te verbreden met leuke studie gerelateerde en sociale activiteiten.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na het afstuderen heb je je Bacholor of Human Resource Management behaald.
Deelgenomen aan het honours-talentprogramma? Dan krijg je een extra aantekening op je diploma als blijk van je extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

​Beroepen

Beroepen

Kies je voor de opleiding Human Resource Management, dan kies je voor veel diversiteit. Na je studie kun je in allerlei branches en bedrijven aan de slag. Bijvoorbeeld als personeelsadviseur in een ziekenhuis of als recruiter of re-integratieconsulent bij een gespecialiseerde organisatie. Ook liggen er mogelijkheden bij industriële ondernemingen, banken of de overheid.

Doorstuderen

Doorstuderen

Je kunt met een bachelordiploma Human Resource Management instromen in een masteropleiding op een aan bedrijfskunde verwant onderwerp in binnen- of buitenland. Vaak heb je daarvoor eerst een schakelprogramma of premaster nodig.  Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je via een premaster van 1 jaar doorstromen naar een aantal masters.

​Jaar 1

 • Vak 1 Werkterrein HRM1  
 • Vak 2 Arbeidsrecht
 • Vak 3 Psychologie van Arbeid en Organisatie

Jaar 2

 • Vak 1 Werkterreinen HRM2  
 • Vak 2 Conflicthantering
 • Vak 3 HRM in internationale context

Jaar 3

 • Vak 1 Organisatieverandering en- ontwerp
 • Vak 2 Careermanagement
 • Vak 3 Onderzoek

Jaar 4

 • Vak 1 Leiderschap
 • Vak 2 Leren in organisaties
 • Vak 3 HRM-adviseur op strategisch niveau

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}