We leven in een snel veranderende omgeving. Het is belangrijk om medewerkers en organisaties klaar te stomen voor deze toekomst.

Als HR professional leid je werk in goede banen, ben je adviseur én gesprekspartner als het gaat om het aannemen of inhuren van mensen, duurzaam (samen) werken en organisatieveranderingen als fusies en reorganisatie. Je bent er voor organisaties én voor medewerkers. Je hebt de kennis om medewerkers optimaal in te zetten om de doelen van de organisatie te realiseren.

Je zorgt ervoor dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Daarnaast werk je aan het verbeteren van het werkklimaat, ziekteverzuimbeleid, arbeidsomstandigheden, loopbaanontwikkeling en beoordeling en beloning. Ook organisatieveranderingen, zoals fusies en reorganisaties, behoren tot het takenpakket van een HR professional. Je adviseert en ondersteunt het management. Een buitengewoon afwisselende en verantwoordelijke baan. 

Vraag een brochure aan​ of meld je aan voor de open dag óf kijk wanneer de (online) meeloopdagen van HRM zijn! 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

 

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Het eerste jaar van de opleiding is bedoeld om je een goed beeld te geven van je toekomstige beroepenveld. Na het eerste jaar volgt de hoofdfase (je major). Dit zijn de laatste drie jaren van de opleiding. In je tweede, derde en vierde jaar ga je de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan, uitwerken. Gaandeweg leer je deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Je werkt individueel en in groepsverband aan vraagstukken uit de beroepspraktijk.

Het 1e jaar

Start van je opleiding

Het eerste jaar geeft je een goed beeld van je toekomstige beroepenveld. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer strategisch human resource management, HR-werkterreinen, organisatiepsychologie, bedrijfskunde, arbeidsverhoudingen en de inrichting van organisaties. Je leert gespreksvoeringstechnieken en adviesnota's schrijven.

Het 2e, 3e en 4e jaar

De hoofdfase (major)

Tijdens de hoofdfase werk je de kennis en vaardigheden uit die je in de propedeuse hebt opgedaan. Je leert deze toe te passen in steeds complexere praktijksituaties. Naast het vaste studieprogramma kun je studieonderdelen kiezen die jouw speciale interesse hebben, zoals in het tweede studiejaar waarin je je eigen oriënterende stage kiest.

In het derde jaar loop je als adviseur stage in binnen- of buitenland. In het vierde jaar kun je een keuze maken voor een minor op het gebied van HRM om je daarmee verder te specialiseren in één van de HR-vakgebieden. Aansluitend rond je je studie af met een praktijkopdracht voor een organisatie en krijg je de kans te laten zien dat je een volwaardig HR-professional bent.

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning 

Gedurende je gehele studie word je begeleid door een vaste Studieloopbaanbegeleider, die je helpt bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van jouw studiesucces.

Stage lopen

Stage

In het tweede jaar doe je een uitvoerende stage, bijvoorbeeld als intercedent bij een uitzendbureau of als HR-medewerker op de afdeling HRM van een bedrijf. Je kunt ook een (internationale) minor kiezen in plaats van een stage. In het derde jaar volg je een adviserende stage, bijvoorbeeld als HR-adviseur of als loopbaanadviseur. Deze stage mag in het binnen- of buitenland. In jaar 4 rond je de studie af met een praktijkopdracht voor een organisatie.

Minoren

​Kies je eigen richting 

Het laatste jaar is de verdiepingsfase. Voordat je gaat afstuderen, kies je een verdiepende minor. Met een verdiepende minor kun je je verdiepen en specialiseren in een bepaald aspect van HRM. Je kunt daarbij denken aan: training en coaching, innovatief HRM, zelforganisatie.

Afstuderen

Afstuderen

Als afsluiting van je studie doe je een afstudeerproject in de praktijk. Voor de opdrachtgever stel je op basis van onderzoek en het toepassen van jouw kennis en vaardigheden een passend adviesrapport op. Deze opdracht dien je zelf te verwerven.

Internationale mogelijkheden

Verbreed je horizon

Bij Human Resource Management kun je een extra dimensie aan je opleiding toevoegen door een deel van je studie in het buitenland te doen. Een studieperiode of stage in het buitenland vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en is een unieke kans om met mensen in een andere omgeving te werken of studeren. 

Honours talentprogramma

Wil jij excelleren?

Ben jij die talentvolle student die meer aankan dan het reguliere studieprogramma? Dan kun je aan het eind van eerste jaar solliciteren voor een plek in ons Honours programma HRM. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het honours programma doorloop je een selectieprocedure. Als honours student bepaal je grotendeels zelf hoe je het talentprogramma invult. Natuurlijk word je hierbij door een docent begeleid. 

Studievereniging

Ergasia

Ergasia is de studievereniging van de opleiding Human Resource Management van de Hanzehogeschool Groningen. Een vereniging voor en door studenten. Ergasia stelt als doel het contact tussen studenten te versterken en het reguliere studieprogramma te verbreden met leuke studiegerelateerde en sociale activiteiten.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na je afstuderen heb je je Bacholor of Human Resource Management behaald. Heb je deelgenomen aan het Honours talentprogramma? Dan krijg je een aantekening op je diploma als blijk van extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

​Beroepen

Beroepen

Kies je voor de opleiding Human Resource Management, dan kies je voor diversiteit. Na je studie kun je in allerlei branches en bedrijven aan de slag. Bijvoorbeeld als personeelsadviseur in een ziekenhuis of als recruiter of re-integratieconsulent bij een gespecialiseerde organisatie. Ook liggen er mogelijkheden bij industriële ondernemingen, banken of de overheid.

Doorstuderen

Doorstuderen

Je kunt met een bachelordiploma Human Resource Management instromen in een masteropleiding op een aan bedrijfskunde verwant onderwerp in binnen- of buitenland. Vaak heb je daarvoor eerst een schakelprogramma of premaster nodig. Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je via een premaster van 1 jaar doorstromen naar een aantal masters.

​Jaar 1

 • Vak 1 Werkterrein HRM1  
 • Vak 2 Arbeidsrecht
 • Vak 3 Psychologie van Arbeid en Organisatie

Jaar 2

 • Vak 1 Werkterreinen HRM2  
 • Vak 2 Conflicthantering
 • Vak 3 HRM in internationale context

Jaar 3

 • Vak 1 Organisatieverandering en- ontwerp
 • Vak 2 Careermanagement
 • Vak 3 Onderzoek

Jaar 4

 • Vak 1 Leiderschap
 • Vak 2 Leren in organisaties
 • Vak 3 HRM-adviseur op strategisch niveau

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}