Industrieel Product Ontwerpen

​Bij Industrieel Product Ontwerpen leer je hoe je gebruiksvriendelijke producten ontwikkelt en de gebruikskwaliteit van bestaande producten verbetert. Het gaat daarbij om allerlei producten en diensten die gebruikt worden in het dagelijks leven van mensen.​ Het zwaartepunt van de studie ligt op het snijvlak mens en techniek, ofwel human technology.

Je doet onderzoek naar behoeften, bedenkt oplossingen en ontwikkelt op basis daarvan een werkelijk product. Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan het bestuderen van de mens in zijn maatschappelijke, sociale en fysieke omgeving. Juist voor het ontwerpen van complexe producten en diensten is deze studie daarom interessant.​​

Kom meer te weten tijdens de Open Dag of vraag de brochure aan.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Studie in Cijfers 

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

Jaar 1 - Propedeuse

Het eerste jaar heet ook wel het propedeuse jaar. Je haalt je propedeuse als je alle vier de thema's met goed resultaat hebt afgerond. Kennismaken met het brede werkterrein van een industrieel product ontwerpen staat centraal in dit jaar. Je gaat, samen met je medestudenten,  aan de slag met vier thema's waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld gebruikersonderzoek, ontwerpmethodologie, creatieve technieken en communicatie.

Jaar 2

In jaar twee oriënteer je je nog in de breedte maar verdiep je tegelijkertijd je kennis van vakken uit  het eerste jaar. Je volgt (werk)colleges, doet practica en je werkt samen in een projectgroep aan opdrachten. Het resultaat van de opdracht presenteer je aan de opdrachtgever. Je wordt hierbij begeleid en gecoacht door de docenten.

Jaar 3

De praktijk staat centraal in jaar drie. Het eerste semester heb je vrije keuzeruimte waarin je onderwijs volgt binnen of buiten je eigen opleiding. Je kunt ervoor kiezen je kennis te verdiepen of te verbreden in een verwant vakgebied of je richt je op thema's als ondernemerschap, energie en healthy ageing. Het tweede half jaar draait het om het opdoen van je eerste praktijkervaring. Tijdens je stage voer je een opdracht uit bij een bedrijf in binnen-of buitenland.

Jaar 4 - Afstuderen

Je vierde en laatste jaar van de studie bestaat ook uit twee semesters. In het eerste semester volg je de (verplichte) minor van je eigen opleiding (zie minoren).  Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht bij een (inter)nationaal bedrijf of organisatie. Het onderwerp is vaak gerelateerd aan de minor van je keuze.
Na afronding van deze voltijd bachelor opleiding, ontvang je het internationaal erkende Bachelor of Science.

 

Wanneer op stage?

Bij Industrieel Product Ontwerpen ga je in het derde jaar op een vaktechnische stage. Je afstuderen vindt doorgaans ook bij een bedrijf of organisatie plaats.

Minoren

Technology to Create

Translating excisting scientific possibilities into new technologies, product of business. In this programme you work together with students from different specialities on new creative ideas in the field of product design and intelligent sensors. In a research environment you will design and create a new and useful service or product. Even improving an excisting concept is possible during this minor. The minor is provided in Assen. 

Consumentengedrag 3.0

Deze minor is een samenwerkingsverband van de drie verschillende opleidingen; Toegepaste Psychologie, Industrieel Product Ontwerpen en Commerciële Economie. Docenten van deze opleidingen betrokken zijn bij de minor. Studenten komen in aanraking met onderwerpen van andere opleidingen. Uiteindelijk los je met je projectgroep een praktijkprobleem op. Deze projectgroepen worden interdisciplinair samengesteld. Ook werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling op het terrein van een intrigerend consumentenvraagstuk.

Internationale mogelijkheden

Er is een scala aan mogelijkheden om internationaal aan de weg te timmeren. Via een internationale stage, een studie semester bij een buitenlandse partnerinstelling, afstuderen in het buitenland of het kiezen van een internationale minor.

           

Beroepen

Je hebt de graad Bachelor of Science gehaald en je titel is ingenieur. Een ingenieur Industrieel Product Ontwerpen. Je werkt als human centred designer (mensgerichte ontwerper) en je adviseert en ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van producten en diensten in woon,-werk-, en leefomgeving. Met jouw kennis en vaardigheden kun jij je inleven in de gebruikersgroep. Door het toetsen van concepten en prototypen bij de gebruikers kom je tot een gebruiksvriendelijk product. Je kunt toegepast onderzoek doen en productontwerpen maken. Kortom, in een groot aantal sectoren zoals de maakindustrie, de gezondheidszorg en de energiewereld kun jij aan de slag.

Doorstuderen

Masters

Na het afronden van je bachelor opleiding kun je er ook voor kiezen om verder te studeren en een master graad te halen. Het Instituut voor Engineering biedt drie internationale masters aan.
Bij de master Sensor System Engineering verdiep je je in de ontwikkeling van sensortechnologie.
Daarnaast worden er nog twee masters op het gebied van energie aan geboden, te weten de European Master in Renewable Energy en de European Master in Sustainable Energy System Management. De twee energiemasters worden in samenwerking met EUREC aangeboden.
Om te starten met een master kunnen extra toelatingseisen worden gesteld.

Master Healthy Ageing Professional

Na je opleiding kun je kiezen voor de master Healthy Ageing Professional.  Deze master wordt vanaf 2016-2017 aangeboden onder voorbehoud van accreditatie.      

​Jaar 1

 • Gebruikersonderzoek
 • Ontwerpmethodologie
 • Creatieve technieken
 • Communicatie
 • Projectmanagement
 • Constructieleer
 • Materiaalkunde & Productietechnologie
 • Modelbouw
 • Project 1.1 User Based Design
 • Project 2.1 Interaction Specification
 • Project 3.1 Playful interactions
 • Project 4.1 Redesign

Jaar 2

 • Semester 3 Smart Innovations
 • Semester 4 Design for Interaction

Jaar 3

 • Semester 1 Minor / vrije keuzeruimte
 • Semester 2 Vaktechnische stage

Jaar 4

 • Semester 1 Afstudeerprogramma
 • Semester 2 Afstudeerproject

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}