Industrieel Product Ontwerpen

Bij Industrieel Product Ontwerpen leer je hoe je gebruiksvriendelijke producten ontwerpt en de gebruikskwaliteit van bestaande producten verbetert. Het gaat daarbij om allerlei producten en diensten die gebruikt worden in het dagelijks leven van mensen.

Je doet onderzoek naar behoeften van eindgebruikers, bedenkt oplossingen voor hun dagelijkse problemen en ontwikkelt op basis daarvan een werkelijk product. Daarbij staat altijd de eindgebruiker centraal!

Tijdens de opleiding leer je hoe je aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke en betaalbare producten ontwerpt die aansluiten bij de behoeften van de gebruiker(s). Je hebt daarvoor kennis van materialen nodig, en hoe je constructies kunt, tekenen, maken en doorrekenen, en ook hoe de producten uiteindelijk geproduceerd kunnen worden. Je werkt daarbij als intermediair tussen technische specialisten, de commercie en de consument.

Vind je het leuk om met creatieve en innovatieve methoden uit te zoeken wat de behoeften en de trends in de maatschappij zijn? Heb je gevoel voor techniek en ben je geïnteresseerd in vormgeving? Vind je dat techniek het leven van mensen gemakkelijker moet maken? Erger jij je wel eens aan producten waarvan jij denkt dat jij dat anders, en veel beter zou kunnen maken? Dan is Industrieel Product Ontwerpen de studie voor jou!

Kom meer te weten tijdens de Open Dag of vraag de brochure aan.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Jaar 1 - Propedeuse

Het eerste jaar heet ook wel het propedeuse jaar. In het eerste jaar maak je kennis met het brede werkterrein van Industrieel Product Ontwerpen. Je volgt vier thema's waarin je, samen met medestudenten, de theoretische onderwerpen uit de vakken in de praktijk brengt in de bijbehorende projecten. Daarnaast ga je aan de slag in de werkplaatsen om prototypes te bouwen. Je werkt met materialen als schuim, klei, karton en houdt. maar ook me t3D-printers en metaalbewerkingsmachines. De vakgebieden die aan bod komen zijn o.a.: Ontwerpmethodologie, Materiaalkunde, Producttechnologie, Constructieleer, Gebruik(ers)onderzoek, Human Factors & Ergonomie, Creatieve technieken, Communicatie en Projectmanagement.

Jaar 2

Het tweede jaar bestaat ook uit vier thema's, waarin je je verder verdiept in de vakken uit het eerste jaar. Je volgt (werk)colleges, doet practica en bent werkzaam in een projectgroep. Het resultaat van de projectopdracht presenteer je aan de opdrachtgever waarbij je begeleid en gecoacht wordt door onze docenten. Ook werk je drie achtereenvolgende periodes samen met studenten van Technische Bedrijfskunde om een bedrijfje (student company) op te zetten dat een eigen product in de markt zet.

Jaar 3

In het derde jaar vol je een minor of keuzeprogramma en ga je op stage. Een minor of keuzeprogramma houdt in dat je een half jaar keuzeonderwijs volgt binnen of buiten je opleiding, of zelfs buiten de Hanzehogeschool Groningen. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kunt je gaan verbreden en/of verdiepen in een verwant vakgebied of je richt je op ondernemerschap, energie of Healthy Ageing. Tijdens je stage voer je een opdracht uit bij een bedrijf in binnen- of buitenland. In deze stage staat ervaring opdoen in jouw toekomstige beroep centraal.

Jaar 4 - Afstuderen

In het vierde jaar sluit je de opleiding af met een afstudeeropdracht. Na positieve afronding ontvang je het internationaal erkende Bachelor of Science.

Wanneer op stage?

Bij Industrieel Product Ontwerpen ga je in het derde jaar op een vaktechnische stage. Je afstuderen vindt doorgaans ook bij een bedrijf of organisatie plaats. Je zult merken dat je niet alleen tijdens je stage- of afstudeeropracht de praktijk induikt, maar dat je in de eerste twee studiejaren ok al opdrchten uitvoert voor externe opdrachtgevers. Zo doe je vanaf dag één praktijkervaring op.

Minoren

Technology to Create

Translating excisting scientific possibilities into new technologies, product of business. In this programme you work together with students from different specialities on new creative ideas in the field of product design and intelligent sensors. In a research environment you will design and create a new and useful service or product. Even improving an excisting concept is possible during this minor. The minor is provided in Assen. > Read more

Consumentengedrag 3.0

Deze minor is een samenwerkingsverband van de drie verschillende opleidingen; Toegepaste Psychologie, Industrieel Product Ontwerpen en Commerciële Economie. Docenten van deze opleidingen betrokken zijn bij de minor. Studenten komen in aanraking met onderwerpen van andere opleidingen. Uiteindelijk los je met je projectgroep een praktijkprobleem op. Deze projectgroepen worden interdisciplinair samengesteld. Ook werk je aan je eigen persoonlijke ontwikkeling op het terrein van een intrigerend consumentenvraagstuk. > Lees meer

Wat verwachten we van jou?

Heb je gevoel voor techniek en ben je geïnteresseerd in vormgeving? Erger jij je regelmatig aan producten die slecht zijn ontworpen en denk je dat je een betere oplossing hebt? Dan is de opleiding Industrieel Product Ontwerpen de goede keuze voor je.

Internationale mogelijkheden

Er is een scala aan mogelijkheden om internationaal aan de weg te timmeren. Via een internationale stage, een studie semester bij een buitenlandse partnerinstelling, afstuderen in het buitenland of het kiezen van een internationale minor.

Industrieel Product Ontwerpen is overigens een Nederlandstalige opleiding. Onderwijsblokken worden echter in het Engels aangeduid, omdat in het vakgebied al veel Engelse termen worden gebruikt.

Beroepen

Je hebt de graad Bachelor of Science gehaald en je titel is ingenieur. Een ingenieur Industrieel Product Ontwerpen. Je werkt als human centred designer (mensgerichte ontwerper) en je adviseert en ondersteunt bedrijven bij het ontwikkelen van producten en diensten in woon,-werk-, en leefomgeving. Met jouw kennis en vaardigheden kun jij je inleven in de gebruikersgroep. Door het toetsen van concepten en prototypen bij de gebruikers kom je tot een gebruiksvriendelijk product. Je kunt toegepast onderzoek doen en productontwerpen maken. Bijvoorbeeld als eigen baas! Kortom, in een groot aantal sectoren zoals de maakindustrie, de gezondheidszorg en de energiewereld kun jij aan de slag.

Doorstuderen

Masters

Na het afronden van je bachelor kun je er ook voor kiezen om door te studeren. Het Instituut voor Engineering biedt drie internationale masters. Na het afronden krijg je de titel Master of Science. Bij de master Sensor System Engineering verdiep je je in de ontwikkeling van sensortechnologie en leer je hoe je deze kennis kunt toepassen binnen bijvoorbeeld de gezondheidzorg. Wel moet je hiervoor de voorbereidende minor Sensor System Engineering hebben gevolgd. Ook zijn er twee energiemasters: European Master in Renewable Energy en European Master in Sustainable Energy System ManagementDe twee energiemasters worden in samenwerking met EUREC aangeboden.
Om te starten met een master kunnen extra toelatingseisen worden gesteld.
Na je opleiding kun je ook kiezen voor de master Healthy Ageing Professional. Hier leer je om nieuwe toepassingen te ontwikkelen voor techniek, sport en bewegingsconcepten, maar denk je ook na over levensloop. 

​Jaar 1

 • Gebruik(er)sonderzoek
 • Ontwerpmethodologie
 • Creatieve technieken
 • Communicatie
 • Projectmanagement
 • Constructieleer
 • Materiaalkunde & Productietechnologie
 • Modelbouw
 • Thema 1: User Based Design
 • Thema 2: Design for Interaction
 • Thema 3: Playful Interactions
 • Thema 4: Design for Sustainability

Jaar 2

 • Semester 1: Innovative Product Design
 • Semester 2: Smart Innovations

Jaar 3

 • Semester 1: Minor / vrije keuzeruimte
 • Semester 2: Vaktechnische stage

Jaar 4

 • Semester 1: Afstudeerprogramma
 • Semester 2: Afstudeerproject

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}