Toelatingseisen en bijzonderheden

​​​

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Aanmelden

Aanmelden voor de opleiding met als startdatum september 2019 is niet meer mogelijk. De eerstvolgende instroommogelijkheid is september 2020. Lees hier hoe je je moet aanmelden.

Vooropleiding

Met een vwo-, havo- of mbo-diploma (niveau 4) kun je worden toegelaten tot de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding. Er worden geen specifieke eisen aan je profiel of vakkenpakket gesteld. 

Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de bovengenoemde vooropleidingseis?
Dan kun je hiervan worden vrijgesteld na een onderzoek door de toelatingscommissie. Als je in Studielink aangeeft dat je nog niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseis (Colloquium Doctum), dan wordt je automatisch uitgenodigd voor een 21+ assessment. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Instromen in een hoger studiejaar

Ben je al in het bezit van een propedeuse van een hbo-instelling of universiteit? Of heb je al een hbo-opleiding voltooid? Dan kun je eventueel instromen in een hoger jaar na het afleggen van een instroomassessment. Als je in Studielink aangeeft dat je wilt instromen in het tweede studiejaar (starten in het eerste jaar op 'Nee' zetten), dan word je automatisch uitgenodigd voor het instroomassessment. Klik hier voor meer informatie over de procedure.

Aanvullende eisen

Voor de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding gelden aanvullende eisen:

-       een deelname aan de Motorische vaardighedentest
-       een Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

Motorische vaardighedentest

De motorische vaardighedentest (kosten circa €40,-) is bedoeld om te weten over welke vaardigheden je beschikt en welke je je eigen kunt maken. Basisvaardigheden van de domeinen Gym/Turnen, Zwemmen, Atletiek, Spel en Bewegen & Muziek staan centraal. Hierbij gaat het om het demonstreren van een eigen voorbeeld en om het hanteren van andere rollen, de zogeheten meervoudige deelnamebekwaamheid. Er wordt gekeken hoe je nieuwe informatie verwerkt en welk resultaat dit oplevert. Tot slot zijn aspecten als attitude, instelling, opstelling, lichaamstaal, interactie, gedrag in de groep en omgaan met feedback mede bepalend voor selectie en advies. Om deel te mogen nemen aan de Motorische vaardighedentest en om toegelaten te kunnen worden tot de ALO dien je in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

Als je je hebt aangemeld via Studielink ontvang je automatisch een uitnodiging voor de Motorische vaardighedentest en meer informatie over het programma. Deelname is verplicht.

 

Sportmedisch geschiktheidsonderzoek (SMGO)

Nadat je de motorische vaardighedentest met goed gevolg hebt afgerond, ontvang je een oproep voor het SMGO (kosten circa €75,-) via de administratie van de opleiding. Het SMGO wordt uitgevoerd door een sportarts van het Martiniziekenhuis. Het onderzoek duurt ongeveer 40 minuten. De kosten zijn voor rekening van de kandidaat en dienen voorafgaand aan het onderzoek te worden voldaan. Het SMGO is een verplicht onderdeel van de toelatingsprocedure.

Resultaten Motorische vaardighedentest en SMGO

Als zowel de motorische vaardighedentest en het SMGO met een positief resultaat zijn afgesloten, ontvang je een bewijs van de opleiding ALO dat je voldaan hebt aan de aanvullende eisen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail dan naar sportstudies@org.hanze.nl.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}