In een inspirerende omgeving ontwikkel jij je talent in de klas!

Elk kind heeft talenten en jij wilt leren hoe jij bij kan dragen aan de groei en ontwikkeling van dat talent. Hoe bied je een kind een passende structuur om te leren? Hoe zorg je ervoor dat een kind zich fijn voelt in de groep? Hoe ontwerp je lessen die kinderen nieuwsgierig maken? Zijn dit vragen waarover jij meer wilt weten? Dan is de Pabo van de Pedagogische Academie iets voor jou!

Interesse?

Vraag de brochure aan, kom naar de open dag en meld je aan voor een meeloopdag. Al een hbo- of universitaire bachelor op zak? Haal dan in twee jaar jouw diploma met onze verkorte pabo opleiding.

Lees hier de ervaringen van onze studenten en volg ons op Facebook: @LeerKrachthanze.

Pabo Hanzehogeschool Groningen blinkt uit


 

Rapper Donnie mag een middag in de schoenen staan van een leraar. Samen met de leerlingen van de basisschool maakt hij een rap.

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Toelichting vanuit de opleiding:

Dit betreft de voltijd en de verkorte voltijdopleiding pabo.

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:


Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Tijdens je studie aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je les kunt geven op de basisschool. Alles wat je leert breng je tijdens je stages in de praktijk. 

Propedeuse

Propedeuse (jaar 1)

In de propedeuse vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je les geeft. Je oriënteert je op het beroep. Natuurlijk is er aandacht voor de basis: Nederlandse taal, Engels en Rekenen-Wiskunde, Science, Mens & Samenleving, Kunst & Cultuur en Motoriek.  Ook krijg je tijdens de opleiding Psychologie, Pedagogiek en Onderwijskunde. Zo kom je meer te weten over de ontwikkeling van kinderen en hoe je de ontwikkeling kunt stimuleren. Vanaf de tweede helft van het eerste studiejaar start je met stagelopen op een basisschool. Klik hier voor uitgebreide informatie over de propedeuse.

Hoofdfase 

Hoofdfase (jaar 2 - 4)

In het tweede studiejaar verdiep je en verbreed je jouw ervaring en kennis. Je gaat onderzoek doen, zodat je leert om steeds beter onderwijs te maken en te begeleiden. Je loopt vanaf nu twee dagen per week stage. Ook werk je in het tweede jaar aan een project in een educatieve setting. Dit geeft jou de ruimte om je verder te verdiepen in je eigen interesse. Of dat nu natuur, kunst, sport of wellicht iets totaal anders is. 

In het derde studiejaar kies je voor ‘Jonge kind’ of ‘Oudere kind’. Daarnaast kiest je voor de profilering Kunst en Cultuur of Science. Je verdiept je kennis en ontwikkelt vaardigheden gericht op deze doelgroep. In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor ‘een eigen klas’ en je jouw afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar besteed je uit onderdelen uit het keuzesemester. Klik hier voor uitgebreide informatie over de hoofdfase en bekijk de video's van Anna de BruijnJascha Norder en Leonie Munster waarin zij vertellen over hun afstudeeronderzoek.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Gedurende de gehele opleiding krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB'er). Het gaat bij SLB om de vraag: wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er voor nodig? Het uitgangspunt van Studieloopbaanbegeleiding is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen.            

Stagelopen

Stagelopen

Lesgeven leer je in de praktijk. Je loopt daarom vanaf de tweede helft van het eerste jaar al één dag per week stage. Hiervoor word je goed voorbereid. In de hoofdfase ga je twee dagen stagelopen. De meeste stageplaatsen zijn op een reguliere basisschool. Maar ook stagelopen in het speciaal (basis) onderwijs en in de onderbouw van het vmbo zijn mogelijk. In het vierde jaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je het afstudeeronderzoek uitvoert.

Keuzesemester

Keuzesemester 

In het vierde jaar heb je de mogelijkheid om één semester jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Dit heet het keuzesemester. Hierin is heel veel mogelijk. Je kunt je verder verdiepen in onderwerpen als ICT & Didactiek of Kunst & Cultuur. Of vakleerkracht worden en je certificaat Bewegingsonderwijs of Muziekspecialist halen. Daarnaast kun je je meer verdiepen in het werken met speciale doelgroepen in de minor Gedrag en Leren. Je kunt ook kiezen voor een minor uit het grote aanbod van de Hanzehogeschool, bijvoorbeeld Toegepaste Psychologie. Het is zelfs mogelijk om een minor bij een andere hogeschool in Nederland te volgen of in het buitenland. De keuze is aan jou!

Afstuderen

Afstuderen

Aan het einde van je opleiding toon je aan dat je startbekwaam bent en professioneel kunt functioneren. Je hebt een eigen visie en kunt die goed onderbouwen en verwoorden. Je bent in staat om je kennis en inzichten toe te passen in allerlei situaties en problemen uit de beroepspraktijk doeltreffend op te lossen. Vanaf dit moment ben je een startbekwame leraar die zijn professionele loopbaan in het onderwijs kan beginnen!

Topsport

Groningen: TOPsportstudiestad!

Ben jij topsporter? Wil jij topsport combineren met de pabo? Dan is de Hanzehogeschool Groningen dé plek voor jou. Share your talent. Move the world. Bij ons draait het om jouw talent ontwikkelen en inzetten. Dankzij onze topsportregeling kun je het beste uit je topsportcarrière én maatschappelijke carrière halen en scoor jij in studie én topsport. Ontdek op Hanze.nl/topsport waarom ons aanbod voor topsporters uniek is in Nederland en kom ook studeren in Groningen: TOPsportstudiestad! 

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Je wordt opgeleid voor het Nederlandse onderwijs, maar natuurlijk wil je internationale ontwikkelingen en inzichten op het gebied van onderwijs volgen en ervaren. Je ontdekt verschillen in bepaalde opvattingen over onderwijs en je onderzoekt de onderwijswereld door gebruik te maken van alle multimediale mogelijkheden. In de keuzeruimte van je opleiding heb je de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs of een stage in het buitenland. Je volgt dan een opleidingstraject aan een buitenlandse universiteit of hogeschool en/of loopt een aantal maanden mee op een buitenlandse basisschool. Kijk hier voor uitgebreide informatie over studeren of stagelopen in het buitenland.

         

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na de pabo kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk, en aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator of intern begeleider. Daarnaast behoort het volgen van een opleiding tot schoolleider tot de mogelijkheden. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de educatieve master Talentontwikkeling & Diversiteit op www.hanze.nl/mastertalent

​Beroep

Beroep

Als je aan de pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Je kan ook werken met jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs of in het vmbo. Je moet hiervoor wel een extra certificaat behalen. Scholen verwachten dat er de komende jaren veel werk is voor leerkrachten!
          

​Jaar 1

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: vanaf periode 3, één dag per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 2

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: twee dagen per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 3

 • Onderwijs gericht op keuze ‘Jonge kind' of ‘Oudere kind’
 • Basisvakken (Sociale Wetenschappen, Rekenen en Wiskunde, Nederlandse taal, Engels)
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Aandacht voor zorgonderwijs
 • Stage: twee dagen per week

​Jaar 4

 • Minorruimte
 • LiO-stage (leraar in opleiding) en onderzoeksscriptie

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}