In een inspirerende omgeving ontwikkel jij je talent in de klas!

Wil je meer weten over de ontwikkeling van kinderen en hoe zij leren? Tijdens je opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) aan de Pedagogische Academie leer je methoden en modellen om onderwijs te ontwikkelen. Ook leer je hoe je kunt aansluiten bij de talenten en nieuwsgierigheid van elk kind.

Interesse?

Vraag de brochure aan, schrijf je in voor een meeloopdag of kom naar de open dag.

Wil je weten hoe het is om aan de pabo van de Hanzehogeschool te studeren? Lees de ervaringen van onze studenten aan het woord. Of check onze Facebookpagina @Leerkrachthanze vol inspirerende verhalen, filmpjes en lesideeën. 

Al een hbo- of universitaire bachelor op zak? Haal dan in twee jaar jouw diploma met onze verkorte pabo opleiding.

Redenen om te kiezen voor de pabo van de Hanzehogeschool Groningen:

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Toelichting vanuit de opleiding:

Dit betreft de voltijd en de verkorte voltijdopleiding pabo.

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Leerkracht: iets voor jou?

Pabo: iets voor jou?

Jouw talent en inzet maken het verschil. In de klas, maar ook daarbuiten. Weet jij hoe je jongeren kunt inspireren om iedere dag het beste uit zichzelf te halen? Check de filmpjes en doe de test op de website van Helden voor de klas.

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Tijdens je studie aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je les
kunt geven op de basisschool. Alles wat je leert breng je tijdens je stages in de praktijk. 

Propedeuse

Propedeuse

In de propedeuse vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je lesgeeft. Je oriënteert je op het beroep. Zo besteed je veel tijd aan Sociale Wetenschappen, Nederlandse taal, Engels en Rekenen-Wiskunde. Daarnaast volg je de vakken: Science, Mens en Samenleving, Kunst en Cultuur of Motoriek. Vanaf de tweede helft van het eerste studiejaar start je met stagelopen op een basisschool. Klik hier voor uitgebrede informatie over de propedeuse.

Opbouw per studiejaar

Hoofdfase

In het tweede studiejaar verdiep je en verbreed je je ervaring en kennis. Je borduurt voort op jaar 1. Ook ga je onderzoek doen. In het derde studiejaar kies je voor ‘Jonge kind’ of ‘Oudere kind’. Daarnaast kiest je voor de profilering Kunst en Cultuur of Science. Je verdiept je kennis en ontwikkelt vaardigheden gericht op deze doelgroep. In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor ‘een eigen klas’ en je jouw afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar besteed je aan een minor. Klik hier voor uitgebrede informatie over de hoofdfase.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Gedurende de gehele opleiding krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB'er). Het gaat bij SLB om de vraag: wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er voor nodig? Het uitgangspunt van Studieloopbaanbegeleiding is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen.            

Stagelopen

Stagelopen

Lesgeven leer je in de praktijk, Je loopt daarom vanaf de tweede helft van het eerste jaar al één dag per week stage. Hiervoor word je goed voorbereid. In de hoofdfase loop je één semester stage op de basisschool en één semester stage in een educatieve setting buiten de basisschool. Dit onderdeel heet keuzeruimte en biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. In het vierde jaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je het afstudeeronderzoek uitvoert.

Keuzeruimte

Keuzeruimte

De keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Zo loop je in het tweede studiejaar stage in een educatieve setting naar keuze buiten de basisschool en kun je je verder verdiepen in onderwerpen als ICT & Didactiek, Muziek en Cultuureducatie, Gedrag en Leren of het certificaat Bewegingsonderwijs halen. Je kunt ook kiezen voor een minor uit het grote aanbod van de Hanzehogeschool, bijvoorbeeld Toegepaste Psychologie. Het is zelfs mogelijk om een minor bij een andere hogeschool in Nederland te volgen of in het buitenland. De keuze is aan jou!

Afstuderen

Afstuderen

Aan het einde van je opleiding toon je aan dat je startbekwaam bent en professioneel kunt functioneren. Je verantwoordt je aanpak en je handelen vanuit theorieën, methoden,
vakconcepten en werkmodellen. Je hebt een eigen visie en kunt die goed onderbouwen en verwoorden. Je bent in staat om je kennis en inzichten toe te passen in allerlei situaties en problemen uit de beroepspraktijk doeltreffend op te lossen. Vanaf dit moment ben je een startbekwame leraar die zijn professionele loopbaan in het onderwijs kan beginnen!

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Je wordt opgeleid voor het Nederlandse onderwijs, maar natuurlijk wil je internationale ontwikkelingen en inzichten op het gebied van onderwijs volgen en ervaren. Je ontdekt verschillen in bepaalde opvattingen over onderwijs en je onderzoekt de onderwijswereld door gebruik te maken van alle multimediale mogelijkheden. In de minorruimte van je opleiding heb je de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs of een stage in het buitenland. Je volgt dan een opleidingstraject aan een buitenlandse universiteit of hogeschool en/of loopt een aantal maanden mee op een buitenlandse basisschool.

         

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na de pabo kun je een aanvullende opleiding volgen, vaak gecombineerd met werk, en aan de slag gaan als educatief medewerker, cultuurbegeleider, taalcoördinator of intern begeleider. Daarnaast behoort het volgen van een opleiding tot schoolleider tot de mogelijkheden. Je kunt na je bachelor ook een master volgen, zoals de master Talentontwikkeling & Diversiteit. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek.           

​Beroep

Beroep

Als je aan de pabo bent afgestudeerd ben je bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs en in het speciaal (basis) onderwijs in Nederland. Scholen verwachten dat er de
komende jaren veel werk is voor leerkrachten!
          

​Jaar 1

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: vanaf periode 3, één dag per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 2

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: twee dagen per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 3

 • Onderwijs gericht op keuze ‘Jonge kind' of ‘Oudere kind’
 • Basisvakken (Sociale Wetenschappen, Rekenen en Wiskunde, Nederlandse taal, Engels)
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Aandacht voor zorgonderwijs
 • Stage: twee dagen per week

​Jaar 4

 • Minorruimte
 • LiO-stage (leraar in opleiding) en onderzoeksscriptie

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}