In een inspirerende omgeving ontwikkel jij je talent in de klas!

Het is prachtig om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen en om te merken dat wat jij doet direct effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Als leraar draag je een grote verantwoordelijkheid. Hiervoor heb je een ijzersterke basis nodig met veel vakinhoudelijke kennis en vaardigheden. Tijdens je opleiding Leraar Basisonderwijs (pabo) aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot een talent in de klas!

Interesse?

Vraag de brochure aan, schrijf je in voor een meeloopdag of kom naar de open dag.

Al een hbo- of universitaire bachelor op zak? Haal dan in twee jaar jouw diploma met onze verkorte pabo opleiding.

Wil je weten hoe het is om aan de pabo van de Hanzehogeschool te studeren?

Bekijk onderstaande filmpjes van pabo-studenten Rick en Elsemieke en lees de ervaringen van onze andere Pabo-studenten?

 
 

Redenen om te kiezen voor de Pabo van de Hanzehogeschool Groningen:

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Toelichting vanuit de opleiding:

Dit betreft de voltijd en de verkorte voltijd (PABO-TOP) opleidingsvarianten.

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Leerkracht: iets voor jou?

Pabo: iets voor jou?

Jouw talent en inzet maken het verschil. In de klas, maar ook daarbuiten. Weet jij hoe je jongeren kunt inspireren om iedere dag het beste uit zichzelf te halen? Check de filmpjes en doe de test op de website van Helden voor de klas.

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Tijdens je studie aan de Pedagogische Academie word je in vier jaar opgeleid tot leerkracht basisonderwijs. Je leert vanuit welke theorieën, methoden, vakconcepten en werkmodellen je les
kunt geven op de basisschool. Theorie en praktijk zijn daarbij altijd aan elkaar verbonden. 

Propedeuse

Propedeuse

In de propedeuse vergroot je je eigen kennis en leer je verschillende didactische basisprincipes, dus hoe je lesgeeft. Je oriënteert je op het beroep en je werkt aan vakkennis, vakdidactiek, je eigen vaardigheden en houdingsaspecten. Klik hier voor uitgebrede informatie over de propedeuse.

Opbouw per studiejaar

Hoofdfase

In het tweede studiejaar verdiep je en verbreed je je ervaring en kennis. Je borduurt voort op jaar 1, het doen van onderzoek wordt hieraan toegevoegd. In het derde studiejaar kies je voor de profilering 'Jonge kind' of 'Oudere kind'. Je verdiept je kennis en  ontwikkelt vaardigheden gericht op deze doelgroep. Er is in dit studiejaar ook aandacht voor het signaleren en diagnosticeren van leer- en ontwikkelingsvragen bij kinderen uit jouw doelgroep. Je onderzoeksvaardigheden breng je in praktijk door een onderzoek te doen op je basisschool. In het vierde studiejaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je het afstudeeronderzoek uitvoert. De andere helft van het jaar besteed je aan een minor.
Klik hier voor uitgebrede informatie over de hoofdfase.

Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Gedurende de gehele opleiding krijg je begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (SLB'er). Het gaat bij SLB om de vraag: wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er voor nodig? Het uitgangspunt van Studieloopbaanbegeleiding is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen.            

Stagelopen

Stagelopen

Lesgeven leer je in de praktijk, Je loopt daarom vanaf de tweede helft van het eerste jaar al één dag per week stage. Hiervoor word je goed voorbereid. In de hoofdfase loop je één semester stage op de basisschool en één semester stage in een educatieve setting buiten de basisschool. Dit onderdeel heet keuzeruimte en biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. In het vierde jaar werk je als Leraar in Opleiding (LiO) een half jaar op een basisschool, waar je verantwoordelijk bent voor 'een eigen klas' en je het afstudeeronderzoek uitvoert.

Keuzeruimte

Keuzeruimte

De keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen in een zelfgekozen richting. Zo loop je in het tweede studiejaar stage in een educatieve setting naar keuze buiten de basisschool en kun je in de je hoofdfase kiezen uit diverse minoren: ‘ICT & Didactiek’, ‘Daltononderwijs’, ‘Kunst & Cultuur’, ‘Mini-SEN (Special Educational Needs)’, ‘Engels in het basisonderwijs’, 'Bewegingsonderwijs’, ‘Gezond opgroeien’ of ‘Betekenisvolle Kunsteducatie.’ Je kunt ook een studiesemester in het buitenland volgen of stagelopen in het buitenland. Daarnaast kun je minoren kiezen uit het gehele aanbod van de Hanzehogeschool. De keuze is aan jou!            

Afstuderen

Afstuderen

Aan het einde van je opleiding toon je aan dat je startbekwaam bent en professioneel kunt functioneren. Je verantwoordt je aanpak en je handelen vanuit theorieën, methoden,
vakconcepten en werkmodellen. Je hebt een eigen visie en kunt die goed onderbouwen en verwoorden. Je bent in staat om je kennis en inzichten toe te passen in allerlei situaties en problemen uit de beroepspraktijk doeltreffend op te lossen. Vanaf dit moment ben je een startbekwame leraar die zijn professionele loopbaan in het onderwijs kan beginnen!

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Je wordt opgeleid voor het Nederlandse onderwijs, maar natuurlijk wil je internationale ontwikkelingen en inzichten op het gebied van onderwijs volgen en ervaren. Je ontdekt verschillen in bepaalde opvattingen over onderwijs en je onderzoekt de onderwijswereld door gebruik te maken van alle multimediale mogelijkheden. In de minorruimte van je opleiding heb je de mogelijkheid om te kiezen voor onderwijs of een stage in het buitenland. Je volgt dan een opleidingstraject aan een buitenlandse universiteit of hogeschool en/of loopt een aantal maanden mee op een buitenlandse basisschool.

         

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na je ‘Bachelor of Education’ kun je verder studeren. Je kunt bijvoorbeeld de master Talentontwikkeling & Diversiteit van de Pedagogische Academie volgen. Of een andere masteropleiding op het gebied van onderwijs of pedagogiek. Kijk voor meer informatie over de master Talentontwikkeling & Diversiteit op www.hanze.nl/talentontwikkelingendiversiteit.

​Beroep

Beroep

Als je afgestudeerd bent, kun je leraar basisonderwijs worden. Je hebt de ‘Bachelor of Education’ behaald en je bent bevoegd om les te geven aan alle groepen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO), (voortgezet) speciaal onderwijs (V)SO en praktijkonderwijs in Nederland. Je kunt er ook voor kiezen om te gaan werken op een educatieve afdeling van een organisatie, zoals bij een musea of theater etc.
          

​Jaar 1

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: vanaf periode 3, één dag per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 2

 • Sociale Wetenschappen
 • Rekenen en Wiskunde
 • Nederlandse taal
 • Engels
 • Praktijkgericht Onderzoek
 • Stage: twee dagen per week
 • Science
 • Mens en Wereld
 • Kunst en Cultuur
 • Motoriek

​Jaar 3

 • Onderwijs gericht op keuze ‘Jonge kind' of ‘Oudere kind’
 • Basisvakken (Sociale Wetenschappen, Rekenen en Wiskunde, Nederlandse taal, Engels)
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Aandacht voor zorgonderwijs
 • Stage: twee dagen per week

​Jaar 4

 • Minorruimte
 • LiO-stage (leraar in opleiding) en onderzoeksscriptie

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}