Toelatingseisen en bijzonderheden

​Deze webpagina wordt gedurende het studiejaar constant aangevuld en geüpdatet met nieuwe informatie. Zorg dat jij goed voorbereid naar de pabo gaat. Check deze pagina daarom regelmatig.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Toelatingsprocedure pabo aangepast 

Zie hier belangrijke informatie over de huidige stand van zaken voor wat betreft de toelatingstoetsen pabo van de Hanzehogeschool. Houd voor verdere informatie de site www.goedvoorbereidnaardepabo.nl in de gaten. 

Om toegelaten te worden tot de pabo moet je voldoen aan de toelatingseisen. Deze eisen betekenen dat je als havo-leerling en mbo-student moet kunnen aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Dit kun je doen door het maken van landelijke toelatingstoetsen die wij als pabo aanbieden òf door aan te tonen dat je de eindexamenvakken Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie of Natuurkunde hebt gevolgd. Vwo'ers hoeven geen toelatingstoetsen te doen.

 

Inschrijven voor de toelatingstoetsen

Na aanmelding voor de pabo via www.studielink.nl ontvang je van ons per e-mail een bericht met daarin alle informatie voor het inschrijven en de richtlijnen. In het bericht staat ook een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maak je een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die je moet maken. 

Toetsperioden

Er zijn het komende studiejaar veel verschillende mogelijkheden voor het maken van de toelatingstoetsen:

Op de website van www.goedvoorbereidnaardepabo.nl vind je de meest recente data voor het aanmelden en de data van toetsafname. Ook vind je hier allerlei andere handige informatie m.b.t. de toelatingstoetsen van de pabo.

Per pabo kan de exacte datum van de toelatingstoetsen verschillen, maar het valt altijd in de bovengenoemde periode. De pabo van de Hanzehogeschool Groningen biedt vanaf januari het eerste toelatingsexamen aan, je kunt buiten deze periode eventueel wel bij een andere pabo terecht. Het resultaat van de toetsen, positief of negatief, wordt landelijk geregistreerd. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat dat landelijk 5 jaar geldig is bij alle pabo's. Je kunt derhalve zelf kiezen bij welke pabo je de toelatingstoets doet.

Uitslag

De uitslag van een toelatingstoets wordt uiterlijk drie weken na de laatste dag van de toetsperiode per post verzonden. De uitslag van de herkansingen in augustus wordt, eveneens per post, enkele dagen na afloop van die periode verstrekt. 

De toelatingstoetsen voor de pabo zijn uitdrukkelijk geen examens. Ze zijn bedoeld om te meten of je over voldoende kennis over de betreffende vakken beschikt om in te stromen. 

Er is een zorgvuldige procedure met allerlei mensen uit het onderwijsveld om te bepalen waar de toelatingsgrens ligt. Als je na het maken van de toets wilt weten waar je nog iets tekort komt, kun je de oefentoetsen maken die op de website van Cito staan. Zo krijg je een idee van de vraagstelling en het niveau. Je kunt dan zelf ervaren waar je nog iets bij te leren hebt. 
Achteraf is er is geen inzagemogelijkheid voor de gemaakte toets. De vragen worden niet openbaar gemaakt; het zijn geen (openbare) examens.

Inleveren certificaten toelatingstoetsen

Je dient zelf een scan van de behaalde certificaten digitaal te versturen aan de Studentenadministratie (STAD): studentadministration@org.hanze.nl. Mocht je meer dan 1 certificaat hebben ontvangen, dan graag deze verzamelen in 1 mail, onder vermelding van "certificaat toelatingstoetsten pabo". Vermeld in de mail naar STAD ook altijd je studentnummer.

Definitieve inschrijving is pas gerealiseerd als alle benodigde informatie bij STAD is aangeleverd en verwerkt.

Extra herkansingen

Voor mbo-studenten en havisten die naar de pabo willen gelden vanaf het studiejaar 2018-2019 nieuwe regels. Bij het niet behalen van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis of natuur en techniek mogen zij elk vak één keer herkansen.

Ondersteuningsaanbod

Om je goed voor te kunnen bereiden op de toelatingstoetsen is er een ondersteuningsaanbod beschikbaar bestaande uit onder andere:

 • bijscholingsprogramma in jouw regio in de vorm van lessen en andere ondersteunende activiteiten.
 • studiemateriaal (digitaal);
 • oefentoetsen​

Kijk voor meer informatie en aanmelding voor het bijscholingsprogramma op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Studiekeuzecheck

In verband met de coronaregels vindt er dit studiejaar geen studiekeuzecheck plaats.

Summercourse Rekenen

Voor alle pabo studenten in Nederland is de WISCAT Rekentoets verplicht. Dit is een landelijke toets eigenvaardigheid op het gebied van Rekenen/Wiskunde. Deze toets moet je in het eerste studiejaar succesvol afronden. Je mag de toets maximaal drie keer doen. Ter voorbereiding op de basisvaardighedentoets Rekenen bieden wij een Summercourse. Deze Summercourse duurt 2,5 dag en vindt elk jaar half augustus plaats. Vanaf mei 2021 is het weer mogelijk om je hiervoor aan te melden via de link op deze webpagina.

Bijzonde​rhe​den

Ben je 21 jaar of ouder en heb je niet het juiste diploma? Om te kunnen starten met een hbo-opleiding moet je voldoen aan de vooropleidingseisen. Je voldoet aan deze eis als je in het bezit bent van een vwo-, havo of een mbo-4 diploma. Wanneer je niet in het bezit bent van een toelatend diploma en je bij de start van de opleiding dan 21 jaar of ouder bent, dan kun je je aanmelden voor de 21+ toelatingstoetsen.

De 21+ toetsen bestaan de volgende onderdelen:

 • Taal- en rekentoets (1F niveau)
 • MCT-H test (multiculturele capaciteiten test - hoger niveau)
 • Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek toelatingstoetsen. Zie ook www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

De aanmeldprocedure voor de 21+ toelatingstoetsen bestaat uit de volgende acties:

 • Je meldt je aan voor de pabo van de Hanzehogeschool in Studielink. Geef daarbij als vooropleiding 'colloquim doctum' op
 • Je stuurt een brief met daarin je motivatie voor de opleiding en een uitgebreid Curriculum Vitae naar de toelatingscommissie van de pabo: toelatingciepabo@org.hanze.nl.
 • Van de toelatingscommissie ontvang je een uitnodiging voor de taal- en rekentoets. Nadat je deze toets met een voldoende hebt afgerond, word je uitgenodigd voor de MCT-H test.
 • Daarna ontvang je informatie over de toelatingstoetsen voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Aanmelding voor deze toetsen is pas mogelijk, nadat je de taal- en rekentoets en de MCT-H test met goed gevolg hebt afgerond.

Je kunt je tot 1 juni 2021 aanmelden voor een 21+toelatingsprocedure.

Aanmelding hoger jaar

Waar kan ik een verzoek tot toelating in een hoger jaar (2e, 3e, 4e jaar) indienen?
Als je elders een deel van de pabo hebt gedaan kun je de toelatingscommissie van de Pedagogische Academie een verzoek sturen tot plaatsing in een hoger jaar. De toelatingscommissie bepaalt in een gesprek of dit mogelijk is en voor welke vakken je mogelijk vrijstelling krijgt. Je kunt per e-mail een verzoek sturen naar: toelatingciepabo@org.hanze.nl.

Voor alle inschrijvers geldt dat je aan de toelatingseisen en de regels omtrent de studiekeuzecheck moet voldoen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}