Artistiek onderzoek naar dementie

​Anke Coumans van het lectoraat Image in Context, schreef dit artikel in het online magazine Forum+ over het project Ik zie, ik zie, als een vorm van antropologisch artistiek onderzoek. Het artikel werd in het voorjaar van 2019 geplaatst.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

ARTISTIEK ONDERZOEK NAAR DEMENTIE

 In het project Ik zie, ik zie wat jij niet ziet tekenen kunststudenten mensen met dementie. Dementie is een van de centrale onderzoeksthema's van het kenniscentrum Kunst en Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen, waar ook de Innovatiewerkplaats Kunsten, Zorg & Welzijn onder valt. Er wordt daarbij gewerkt vanuit verschillende kunstdisciplines.


Portretten van het project Ik zie, ik zie wat jij niet ziet door Saskia Reijnders, Academie Minerva

Binnen de onderzoekslijn Healthy Ageing through Music & the Arts voert het lectoraat Lifelong learning in Music projecten uit waarin de professionele kunstpraktijk wordt binnengebracht in de leefwereld van kwetsbare ouderen in het algemeen, en mensen met dementie en hun naasten in het bijzonder. Concreet betekent dit dat studenten en alumni van het Groningse Prins Clausconservatorium musiceren in een praktijk van cocreatie vanuit een persoonsgerichte benadering met mensen met dementie. Dit vindt plaats binnen traditionele institutionele zorgcontexten, maar ook in minder traditionele contexten zoals het Odensehuis, een plek waar mensen met dementie minder met zorgprotocollen te maken hebben. De artistieke praktijken worden bestudeerd in een op kwalitatieve onderzoeksstrategieën gebaseerd onderzoek, dat als doel heeft inzicht te geven in de manieren waarop musici en oudere deelnemers in een collaboratieve muziekactiviteit het gevoel van inclusie ervaren en ertoe bijdragen. 

Lees hier het artikel Relational Drawing van Anke Coumans in Forum+

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}