Ben je maatschappelijk betrokken en wil je mensen helpen bij het oplossen van hun juridische en financiële problemen? Dan is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening iets voor jou. 

Voor veel mensen zijn onze wetten en regels te ingewikkeld. Als sociaal juridisch dienstverlener adviseer je mensen die in een kwetsbare positie zitten. Denk hierbij aan schulden, werkloosheid, ziekte, armoede en laaggeletterdheid. Jij helpt ze hun weg te vinden in het doolhof van wetten en regels, rechten en plichten. Nieuwsgierig waar onze afgestudeerden na hun studie aan de slag zijn? Bekijk dan deze video:

 

Geïnteresseerd?

Vraag de brochure aan of bezoek Open Daily: onze deuren staan online altijd voor je open om je verder te helpen in je studiekeuze!

Heb je een praktische vraag over de opleiding aan een voorlichter van de studie? Stuur dan een mailtje naar rechtenstudies@org.hanze.nl of app met tweedejaarsstudente Jasmijn!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
         

HBO-Rechten

Propedeuse

Het eerste jaar

In het eerste jaar maak je in vier blokken kennis met de verschillende rechtsgebieden en oriënteer je je alvast op je toekomstige werkveld. Je begint met het blok 'Start als juridische professional', waarin je onder andere kennismaakt met wetboeken, de juridische vaktaal en juridisch analyseren. Je legt de basis voor professionele vaardigheden die je later nodig hebt in je werk, zoals kritisch
denken over ethische vraagstukken. 

Tijdens het blok 'Start in het publieke domein' ga je aan de slag met een bezwaarprocedure
en bereid je een echte zitting voor waar jij gaat pleiten. Je doorloopt hierbij alle processtappen: het bezwaar, het verweer en de hoorzitting. Je stelt processtukken op, bouwt aan een dossier en leert over de verschillende belangen tijdens dit proces. 

In het blok 'Start in het sociale domein' verdiep je je in echte sociaal juridische onderdelen. Je leert gesprekken met cliënten aangaan en juridische adviezen te geven. Zo ga je in gesprek met mensen die inkomensverlies lijden door bijvoorbeeld ontslag of arbeidsongeschiktheid. Onderwerpen als arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht komen volop aan bod. 

In het blok 'Start in het zakelijke domein' maak je kennis met de zakelijke wereld. Je verdiept je in de juridische aspecten van ondernemerschap. Je schrijft een ondernemingspitch voor een eigen startup en krijgt te maken met een faillissement. Ook ga je in dit blok aan de slag
met actuele thema's zoals privacy en cybercrime.

Het eerste jaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening en HBO-Rechten is gelijk. Aan het einde van het eerste jaar kun je dus nog probleemloos switchen naar de opleiding HBO-Rechten.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

In het tweede jaar verdiep je je vakkennis en ontwikkel je je tot een echte juridische dienstverlener. Je leert veel over wetgeving zoals strafrecht, sociale wetgeving, vreemdelingenrecht en arbeidsrecht. Maar ook de praktijk van re-integratie, begeleiding en coaching van cliënten en schulddienstverlening komt aan bod. Daarbij word je uitgedaagd met gespreksoefeningen met acteurs en opdrachten die de kern raken van de multiproblematiek van kwetsbare mensen in Nederland. Ook ga je in het tweede jaar met medestudenten aan de slag met vraagstukken uit de praktijk. Echte opdrachtgevers uit Groningen en omstreken hebben jouw advies nodig. Je neemt je eerste serieuze stappen in de wereld van sociaal juridische dienstverlening.

In het derde jaar kies je voor de specialisatie Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) of Dwang, Ondersteuning en Zorg (DOZ). Kies je voor WIZ? Dan word je een specialist in sociaaljuridische vraagstukken bij organisaties zoals de gemeente, het UWV of een re-integratiebureau. In de specialisatie DOZ ligt de nadruk op sociaaljuridische vraagstukken bij organisaties zoals de
verslavingszorg, een Penitentiaire Inrichting of de Raad voor de Kinderbescherming.

Na je specialisatie ga je een half jaar op stage. In het vierde jaar mag je een half jaar studietijd zelf invullen, bijvoorbeeld door het olgen van een minor binnen of buiten de Hanzehogeschool. Het sluitstuk van de opleiding is je afstudeeropdracht: je voert een toegepast onderzoek uit voor een opdrachtgever.

Talentroutes

Talentroutes

​Wil je meer? Wellicht is één van onze talentroutes van ons instituut iets voor jou!​

Persoonlijke Ontwikkeling en Begeleiding

Persoonlijke Ontwikkeling en Begeleiding (POB)

Het uitgangspunt van POB is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen. Gedurende de gehele opleiding word je begeleid door je POB'er. Bij POB gaat het om de vraag:  wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er nog voor nodig?

Stage lopen

Stage lopen

In de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening is in het derde jaar de stageperiode opgenomen. Je kunt kiezen voor een stageperiode van 5 maanden, maar je kunt er ook voor kiezen om langer stage te lopen (7-10 maanden). Ook heeft het Instituut voor Rechtenstudies uitstekende contacten in het buitenland, waar je van kunt profiteren door te kiezen voor een buitenlandstage.

Minoren

Minoren

Je hebt de mogelijkheid om je opleiding te verbreden door een half jaar een minor te volgen bij het Instituut voor Rechtenstudies of een andere opleiding binnen de Hanzehogeschool of daarbuiten. Zo kun je bijvoorbeeld de minor Conflictmanagement of International Law kiezen. Er is volop keuze!

Afstuderen

Afstuderen

De afstudeerfase is de afsluiting van je opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Je bent een half jaar binnen een organisatie bezig met het opzetten en uitvoeren van een onderzoek ofwel een afstudeeropdracht. Door deze opdracht laat je zien dat je als beginnend hbo-jurist een onderzoek kunt opzetten en uitvoeren en dat je relevante competenties beheerst op het hoogste niveau. Je kunt de afstudeeropdracht dus beschouwen als een laatste proeve van bekwaamheid.        

Internationale mogelijkheden

Studeren in het buitenland

Als je een deel van je studie doorbrengt in het buitenland vergroot je na je studie je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Hanzehogeschool heeft contracten met een uitgebreid netwerk aan universiteiten en hogescholen, de zogenaamde Erasmuspartners. Bij deze partners kun je kiezen uit Law-courses maar ook courses die een goede aanvulling zijn op je Hanzehogeschool opleiding. Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor een niet-Erasmuspartner.

Stage in het buitenland

Er zijn veel mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland. Het Instituut voor Rechtenstudies heeft een ijzersterk internationaal stagenetwerk, dichtbij én ver weg. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een stageadres in het buitenland aandragen.

 

         

Na je afstuderen

Aan de slag

Met jouw graad ‘Bachelor of Laws’ ben je zeer breed inzetbaar, zowel aan de kant van de regelgever als aan de kant van de burger. Je kunt terechtkomen bij gemeentelijke instellingen, vakbonden, de verslavingszorg, rechterlijke instanties, schuldhulpverlening, justitie en het gevangeniswezen. Maar je kunt ook terecht bij bijvoorbeeld woningbouwverenigingen, jongerenhulpverlening, uitzendbureaus en rechtsbijstandsorganisaties.           

​Beroepen

Beroepen

Voorbeelden van functies zijn:
- Consulent werk en inkomen bij de gemeente
- Juridisch adviseur arbeidsrecht bij een rechtsbijstandsverzekeraar
- Sociaal juridische dienstverlener bij de verslavingszorg
- Juridisch medewerker bij een penitentiaire instelling
- Schuldhulpverlener bij een kredietbank

Verder studeren na je bachelor

Mogelijkheden om door te studeren

Na je bachelor Sociaal Juridische Dienstverlening zijn er een aantal masters, pre-masters en schakeltrajecten waaruit je kunt kiezen. Als je binnen de Hanzehogeschool een master wilt volgen, zijn Social Work of Msc in Business Studies (Interdisciplinary Business Professional) interessante opties. Of je kunt na een schakelprogramma kiezen voor een master aan de Rijksuniversiteit Groningen, bijvoorbeeld Sociologie of Juridische Bestuurskunde.           

​Jaar 1

 • Inzicht in menselijk gedrag
 • Werk en inkomen
 • Recht en digitalisering
 • Publiekrecht
 • Recht in bedrijf
 • Belangenbehartiging

Jaar 2

 • Sociale wetgeving
 • Bestuursrecht
 • Privaatrecht
 • Strafrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Arbeidsrecht

Jaar 3

 • Keuze uit specialisaties
 • Stage lopen

Jaar 4

 • Vrije keuzeruimte
 • Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}