Onderzoeksgroep Facility Management

Het Kenniscentrum NoorderRuimte verzamelt bij elke onderzoekslijn een onderzoeksgroep van binnen en buiten de Hanzehogeschool Groningen die toege​past onderzoek doen rond actuele thema's. Samen met externe partijen uit het werkveld, studenten, docentenonderzoekers en lectoren worden projecten uitgevoerd. Hieronder vindt u de leden van de Onderzoeksgroep Facility Management.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

 Mark Mobach 

Mark levert met zijn lectoraat een belangrijke bijdrage aan de professionalisering van het praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Nederland d.m.v. multidisciplinair en ontwerpgericht onderzoek op het snijvlak van ruimte en organisatie. Door het slim inzetten van ruimte gaan organisaties beter presteren.

Expertise: facility management, gebouwde omgeving, gezondheid en welzijn.
Contact:  m.p.mobach@pl.hanze.nl /  +31 50 595 28 33

 Henk Brink

Henk doet onderzoek naar de kwaliteit van werkplekken in kantooromgevingen en in het bijzonder naar alle aspecten die het comfort van de werkplek beïnvloeden. Daarnaast is hij hogeschooldocent bij FM. 


Expertise:
binnenklimaat, onderzoek binnen onderwijs, Management Informatie Systemen
Contact: h.w.brink@pl.hanze.nl /  +31 50 595 22 49

 Sjoukje van Dellen

Sjoukje werkt aan een promotieonderzoek borstvoedingsfaciliteiten op het werk. Do focus van het onderzoek ligt op de invloed van de gebouwde omgeving op fysiologische, psychologische en gedragsmatige factoren bij vrouwelijke werknemers die borstvoeding geven. Ook is zij docent bij het instituut voor Facility Management. Meer informatie over haar onderzoek vindt u hier.

Expertise: Borstvoedingsfaciliteiten, Vragenlijstonderzoek, Sociale Psychologie 
Contact: s.a.bos-van.dellen@pl.hanze.nl / +31 50 595 2282

Willem Fust

Willem legt de verbinding met het werkveld. De door het lectoraat ontwikkelde tools worden hierbij toegepast. Hij is trekker van de start-ups vanuit het lectoraat.

 Expertise: healthy workplace, space management

Contact: w.s.j.fust@pl.hanze.nl / +31 50 595 33 38

 Jan Gerard Hoendervanger

Jan Gerard werkt aan een promotieonderzoek naar het gebruik van moderne werkomgevingen. Dit sluit aan bij zijn interesse in huisvestingsvraagstukken van organisaties (CREM). Ook coördineert hij het project Workspace Design en is hij docent bij V&M. Meer over zijn onderzoek vindt u hier.

Expertise: werkomgeving, huisvestingsmanagement, het Nieuwe Werken
Contact: j.g.hoendervanger@pl.hanze.nl / +31 50 595 21 93

Sascha Jansz

Sascha Jansz promotieonderzoek vanuit het lectoraat Facility Management naar 'de effecten van de organisatorisch-ruimtelijke omgeving op kenninsdeling in campussen'. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de Directeuren Facilitair Bedrijf (DFB) van de Nederlandse Universiteiten

Expertise: facility management, campus design, kennisdeling
Contact: s.n.jansz@pl.hanze.nl / +31 50 595 2682

Frans Joosstens

Frans doet vanuit de Haagse Hogeschool, waar hij werkzaam is, samen met het lectoraat FM in Groningen onderzoek naar het binnenklimaat van kantoren.

Expertise: indoor environment, workspace innovation

Contact: f.g.l.joosstens@hhs.nl+31 70 445 81 43

 Rachel Kuijlenburg

Rachel Kuijlenburg is naast onderzoeker bij het lectoraat voor FM ook Hogeschooldocent bij de faculteit Management & Organisatie van de Haagse Hogeschool. Binnen het lectoraat doet zij thans onderzoek naar de invloed van FM op gedetineerden.

    
Expertise: Facility Management, services, gevangeniswezen
Contact: r.kuijlenburg@hhs.nl /  +31 6 57 87 08 95

 Stefan Lechner

Stefan is onderzoeker bij het lectoraat FM en projectleider van het Living Lab Health Space Design (HSD). HSD is eeni nnovatiewerkplaats waar zorginstellingen, studenten en onderzoekers samenwerken aan innovaties in de zorg. Stefan is bedrijfskundige en docent bij FM.  

Expertise: methoden van onderzoek, kwalitatief onderzoek, FM
Contact: s.c.m.lechner@pl.hanze.nl+31 50 595 20 01

 Ria Martens

Ria is onderzoeker bij het lectoraat FM en werkt aan een onderzoek naar het ontwerp van ruimtes in de palliatieve zorg. Dit sluit aan bij haar interesse in hospitality vraagstukken, small communities en het beïnvloeden van het gedrag. Ria is naast onderzoeker, hogeschooldocent Hospitality bij FM.

Expertise: hospitality, curriculum ontwikkeling, pedagogiek   
Contact: m.g.martens@pl.hanze.nl+31 50 595 28 97

Bernadette Nooij
Bernadette Nooij brengt met haar promotieonderzoek 'De sociale productie van ruimte in het hoger onderwijs' in kaart in welke sociale processen de fysieke ruimte tot stand komt. Hiertoe vergelijkt zij de ruimte die gepland en bedacht is met de ruimte die ervaren wordt.

Expertise: facility management, organisatiekunde, werkomgeving, onderwijs, werkplekinnovaties
Contact: B.A.Nooij@VU.nl 
 
Johan Offringa

Johan is onderzoeker bij het lectoraat FM en ondersteunt o.a. in de opzet- en analysefase van onderzoek. Ook zoekt hij -mede vanuit andere rollen als honourscoördinator en HSD onderzoek- naar verbinding met het FM-(honours)onderwijs.

Expertise: Onderzoeksmethodologie, Statistiek, Sociale psychologie
Contact: g.j.offringa@pl.hanze.nl /  +31 50 595 25 39 

Berit Ann Roos

Berit Ann doet promotieonderzoek naar de relatie tussen architectuur en de kwaliteit van bestaan van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. Tevens is zij directeur van de Academy van Bouwkunst en heeft ze veel bouwervaring waarin ze de gebruiker centraal stelt. 
Meer informatie over haar onderzoek vindt u hier.

Expertise: Architectuur, participatief ontwerpen, waardengericht bouwen voor de zorg
Contact: b.a.roos@pl.hanze.nl /  +31 627 861 182

Arnout Siegelaar

Woonomgevingen in verpleeghuizen veroorzaken vaak stress bij bewoners. Bijvoorbeeld door geluid en lawaai, slechte verlichting of een onaangenaam klimaat. Arnout Siegelaar doet onderzoek naar de invloed van ontwerp en inrichting op het welbevinden bij mensen met dementie.

Expertise: vastgoed, dementie, ouderenzorg


 Martijn Vos

Martijn doet promotieonderzoek naar reinheid voor de Nederlandse Spoorwegen. Door middel van diverse veldexperimenten wordt onderzocht op welke manier reinheid invloed heeft op de beleving en het gedrag van treinreizigers.

Meer informatie over zijn onderzoek vindt u hier.

Expertise: facility management, klantbeleving, veldonderzoek   
Contact: m.c.vos@pl.hanze.nl /  +31 50 595 3374

 Emma Zijlstra

Emma doet promotieonderzoek naar 'hospitality in hospitals' voor het UMCG. Onderzocht wordt in welke mate hospitality als concept via de organisatorisch-ruimtelijke omgeving positieve invloed kan uitoefenen op patiënten en zorgverleners.


Expertise:
Facility Management, Hospitality, Evidence-based design
Contact: e.zijlstra@pl.hanze.nl /  +31 50 595 26 72

Dorien Aanen

Ondersteuner van het lectoraat Facility Management

Contact: lectoraatfacilitymanagement@org.hanze.nl

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}