Project Energieke Restauratie 2011-2013

​Het project Energieke Restauratie had als doel om de restauratiepraktijk te ondersteunen bij energiezuinige restauraties van historische gebouwen.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het project heeft daartoe gewerkt aan het ontwikkelen van methoden en praktische tools . Ook wilde het project kenniscirculatie genereren. Samen met docenten en studenten waren de MKB ondernemers leidend in het formuleren van onderzoeksvragen. 

Eigenaren en exploitanten van monumenten stellen steeds hogere eisen aan comfort en streven naar lagere energielasten. Architecten, aannemers, adviseurs Installaties/Duurzame Energie en projectontwikkelaars krijgen steeds meer de opdracht om het energiegebruik van gebouwen terug te brengen. Bij historische gebouwen is dit een buitengewoon complexe opgave die vraagt om het ontwikkelen en samenbrengen van kennis op het gebied van techniek, restauratie, ontwerp, regelgeving, constructie en historie. De aandacht van restauratieprojecten verschuift daarmee van een traditionele technische aanpak (ontwerp, materiaal en bouwfysica) naar een integrale methode, gericht op een lager energiegebruik: Energieke Restauratie!

In het project zijn tientallen cases onderzocht, bovendien is onderzoek gedaan naar innovatieve energieconcepten, ambities van eigenaren, en is gewerkt aan ICT-tools om de mogelijkheden voor energiezuinige restauratie in beeld te brengen. Meer hierover vindt u op de pagina ​case studies Energieke Restauraties​.

In 2013 is het project afgesloten met een Internationale Conferentie ERIC2013. Over de sprekers en lezingen leest u meer op de pagina's ERIC2013 en Presentaties. De proceedings van deze conferentie zijn uitgegeven als een aantrekkelijk magazine. Een deel van de artikelen en de bestelwijze zijn te vinden op Magazine Energieke Restauratie. 

"Wij vinden Low-energy een speerpunt, een economische troef in energielastenverlaging. Een Energie laag ambitie is een goede doelrichting, waarbij we samen moeten zoeken naar de karakteristieken en structuren van de historische gebouwen (waarin een enorme diversiteit te zien is), omdat daarin de kansen en mogelijkheden liggen op Energetische gebied, energielastenverlaging, en restauratie (on) mogelijkheden. We willen voor de gebruiker, eigenaar en beheerder beter comfort, een lagere exploitatie en passende energieconcepten aanbieden. We zijn op zoek naar integratie en deling van oude, bestaande en nieuwe kennis bij veel aanwezige deskundigen en willen die verhogen door samen te werken als partijen, en zoeken naar hoe we de Cultuurhistorische waarden en architectonische waarden kunnen integreren met oplossingen die duurzaamheid-ambities dienen (CO2 verlaging). We hebben overeenkomstige vragen in de zoektocht naar die balans." (Conclusie van instellingen en MKB ondernemers op RCE bijeenkomst Amersfoort, 30 juni 2010)

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}