Big Question: de kracht van ouderen

​Wil je meewerken aan de Big Questions? Wil jij de maatschappij helpen? Werken aan de kracht van ouderen is de grote uitdaging die iedereen persoonlijk aangaat. Wij zoeken studenten en stagiairs die mee willen werken aan innovatieve oplossingen gebaseerd op de kracht van ouderen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouderen de eer krijgen die ze verdienen om hun levenswijsheid? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hun inbreng in het leven van de generaties na hen op waarde wordt geschat?

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De omgeving

Kracht van ouderen

Nederland heeft een samenleving waarbij jeugd en volwassenheid van grote waarde wordt geacht. 'De jeugd heeft de toekomst' is een veelgehoorde uitspraak. Wat kunnen wij leren van ouderen en hoe kan de kracht van ouderen worden ingezet in de maatschappij. Kunnen we leren van andere landen? Een interculturele rondgang toont dat in Afrika ouderen worden geëerd om hun wijsheid. In een gemiddeld Afrikaans dorp worden er geen belangrijke beslissingen genomen zonder dat de dorpsoudsten geraadpleegd zijn. In Zuid-Italië heerst een sterke familiecultuur, waarbij met name de oma het voor het zeggen heeft. Zonder in te gaan op de negatieve aspecten van deze vormen van samenleven is het interessant om te onderzoeken hoe onze kijk op ouderen kan veranderen, zodat zij zich tot aan hun dood gewaardeerde leden van de samenleving blijven voelen, die hun levenswijsheid kunnen overdragen aan de nieuwe generaties. Hoe kunnen we deze uitdaging vorm geven? Welke disciplines zijn nodig om eerherstel voor ouderen in gang te zetten? 

Het vraagstuk

Er zitten veel kanten aan dit vraagstuk: hoe gaan we in gesprek met ouderen? Hoe veranderen we onze houding ten opzichte van ouderen en maken we een begin met het op een andere manier aankijken tegen de laatste levensfase? Hoe brengen we in kaart wat we van ouderen kunnen leren? Hoe geven we een aanzet in het veranderen van 'zorg' in 'begeleide participatie'? Op welke manier kunnen zorgprofessionals leren om op deze nieuwe manier tegen ouderen aan te kijken en dus met hen te werken? Welke bronnen kunnen aangeboord en ingezet worden? En welke ingrepen in gebouw en omgeving zijn nodig? Dit vraagt dat we oplossingen zoeken uit verschillende invalshoeken. Omdat zaken niet op zich staan, vraagt het een integrale multidisciplinaire aanpak.

Frisse blik van jonge professionals

Wij zijn op zoek naar studenten die iets willen betekenen in dit vraagstuk en dat vanuit een open blik samen met andere disciplines willen benaderen. 

 • Heb jij die Xtra drive? 

 • Ben je teamplayer?

 • Treed je buiten gebaande paden? 

We zoeken stagiairs, afstudeerders en andere studenten van 1 september 2021 tot half februari 2022 om met ons mee te werken in een multidisciplinair team van studenten en onderzoekers.

Hoe kunnen we kijkend vanuit alle disciplines innovatieve oplossingen bedenken? Vanuit bouwkunde, psychologie, verpleegkunde, organisatiekunde, gezondheidsstudies, kunsten, industrieel product ontwerp of human technology, logistiek, facility management, sociale studies, andragogiek, communicatie, bedrijfseconomie, informatica, sport, arbeids- en arbeidsomstandighedenrecht en alle andere disciplines.

Dit vraagstuk is vervolgonderzoek van twee eerdere projecten naar de toekomst van ouderenzorg: 

We gaan komend semester die stap verder en gaan op zoek naar de kracht van ouderen om zo tot innovatieve oplossingen te komen. In samenwerking met FAITH research zoeken we naar partners die aan dit onderzoek willen deelnemen. De learning community van FAITH research is een learning communitiy die kennis ontwikkelt en verbindt voor de best mogelijke zorg voor kwetsbare mensen.

Ideeën voor studenten

Hieronder een greep uit mogelijke benaderingen. Laat je er vooral door inspireren:

 • Social work, gezondheidsstudies, verpleegkunde: welke interventie samen met professionals kan inspelen op de kracht van ouderen?

 • Industrieel product ontwerp, human technology, communicatie, informatica, multimedia design: zijn productverbetering die bijdragen aan dit project en kunnen we die verbeteringen testen in de praktijk?

 • Psychologie, andragogiek, HRM: welke mogelijkheden zijn er in verandering van gedrag? Welke maatschappelijke veranderingen zijn nodig?

 • Bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, bouwkunst, kunsten, interieurarchitectuur: welke ingrepen in gebouw en omgeving dragen bij?

 • Bedrijfseconomie, facility management, organisatiekunde, bedrijfskunde, facility management, logistiek: welke mogelijkheden zijn er ter ondersteuning?

 • Sport, gezondheidsstudies: welke rol speelt bewegen in dit project?

 • Recht, arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht: hoe kan recht een bijdrage leveren?

Andere ideeën en invalshoeken zijn natuurlijk altijd meer dan welkom.

Solliciteren

Solliciteren kan met een email naar bureau NoorderRuimte bnr@noorderruimte.nl met een CV en recente cijferlijst. Meer informatie over solliciteren bij het kenniscentrum NoorderRuimte vind je HIER.

 • Dinsdag 18 mei 2021 wordt je dan uitgenodigd voor een online Meet & Greet van 12 tot 14.30 uur.

 • Meer informatie over het project bij Stefan Lechner s.c.m.lechner@pl.hanze.nl


 

Dit project is een samenwerking van FAITH research en de innovatiewerkplaats Health Space Design

 • FAITH research houdt zich bezig met de vraag hoe we kwetsbare mensen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Samen denken we mee over de toekomst van ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening. En belangrijker nog: we delen de kennis en expertise die we in huis hebben. FAITH is de learning community, die kennis ontwikkelt en verbindt.

 • De innovatiewerkplaats Health Space Design is een living lab waar samen met zorginstellingen praktijkonderzoek wordt gedaan op het snijvlak van ruimte en organisatie. Dit leidt tot het ontwerp van een betere omgeving en een betere organisatie van de zorg in zorginstellingen.{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}