Wmo

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vindt in de sector Zorg en Welzijn een ommekeer in het denken plaats. Voorheen draaide het om zorgen voor de burger die daar recht op had. Nu staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zijn zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop.

Uitgangspunt is de eigen kracht van de burger. Maatschappelijke ondersteuning en zorg richt zich op het stimuleren en versterken van die eigen kracht. Niet alleen die van burger/cliënt zelf, maar ook van zijn informele sociale netwerk. Wat kan men in eigen kring aan ondersteuning genereren? Pas daarna komt de dienstverlening van de professionals. Dit alles niet alleen om geld te besparen in de AWBZ, maar ook om mensen in hun zelfstandigheid te versterken. Vergroten van de sociale samenhang, de civil society, is daarbij een belangrijk aspect. Een goed functionerende civil society heeft meer te bieden aan sociale steun en netwerken. Daarnaast wordt door deze werkwijze ook in de AWBZ bespaard.

Wmo-werkplaats Lectoraat Rehabilitatie

In de Wmo-werkplaats werken het Lectoraat Rehabilitatie, gemeenten en instellingen samen. Aan onderzoek, praktijkontwikkeling en opleiding op het terrein van zorg en welzijn en meer specifiek op het terrein van zorg in en door de gemeenschap.

De werkplaats ontwikkelt en monitort vijf innovatieve Wmo-praktijken/-interventies: Achter elke praktijk vindt u de onderzoeksrapporten.

 • De hulpvrager als regisseur van de eigen hulpverlening (gemeente Menterwolde, Community Support) Onderzoeksrapport.
 • Woon-, werk- en leerprogramma voor jongeren met meervoudige problematiek (Groningen stad, St. Huis) Onderzoeksrapport.
 • Activerend huisbezoek van mensen met psychosociale en psychiatrische achtergrond die in de wijk wonen (Groningen stad, MJD) Onderzoeksrapport.
 • Vergroten van de participatie van mensen met verstandelijke beperking en
  psychische problematiek in de lokale (dorps)samenleving enerzijds en tegelijkertijd het versterken van de leefbaarheid anderzijds. Onderzoeksrapport.
 • Twee Wmo-praktijken: in de gemeente Midden Drenthe met GGZ Drenthe en St. Welzijn Midden Drenthe en in de gemeente Tynaarlo met Promenscare en diverse andere instellingen.Onderzoeksrapport.

 

Wat is een Wmo-praktijk?

Een Wmo-praktijk is een sociale interventie, gericht op het veranderen van het gedrag van burgers en het beïnvloeden van hun omstandigheden, met als doel de kwaliteit van het leven of het samenleven te vergroten. Deze interventie valt onder de reikwijdte van de Wmo zoals beschreven in de prestatievelden.
Overall doel van de Wmo-praktijk is het bevorderen c.q. ondersteunen van de maatschappelijke participatie van de betreffende groep burgers. De Wmo-praktijk kent een duidelijk omschreven doel en beoogd resultaat en een aanpak hoe dit te bereiken. De doelgroep is benoemd. In de aanpak is de WMO-doelstelling terug te vinden.
In de WMO aanpak wordt volgens onderstaande methode gewerkt:

 1. Versterken van eigen kracht en verantwoordelijkheid
 2. Bevorderen van het gebruik maken van het eigen informele netwerk van de burger en het ondersteunen van dat netwerk
 3. Aanbieden van zorg- en dienstverlening.

Andersom is het ook belangrijk de sociale cohesie en naoberschap te stimuleren. Een sterke civil society is beter in staat de eigen burgers te helpen en te stimuleren om als volwaardige burger te functioneren.

Inhoudelijke focus van de Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe De nadruk ligt op ondersteunen en stimuleren van mensen met psychische en/of psychosociale problematiek bij hun maatschappelijke participatie.

Website: www.wmowerkplaatsen.nl

Naast de hierboven genoemde onderzoeksthema's en doelgroepen zal er ruimte zijn voor vraaggestuurde projecten die op termijn uit kunnen groeien tot speerpunten of doelgroepen.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}