Lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen

Het Lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen is verbonden aan het Lectoraat Rehabilitatie.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De focus van het lectoraat Maatschappelijke Participatie van mensen met psychische beperkingen hangt nauw samen met die van het lectoraat Rehabilitatie. Herstel van psychiatrische beperkingen en herstel ondersteunende zorg staan in beiden lectoraten centraal, waarbij het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen zich specifiek toespitst op sociaal en maatschappelijk rolherstel.
Deze specifieke aandacht voor maatschappelijke participatie is nodig omdat dit in toenemende mate een belangrijk, zo niet centraal, thema is in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). Het spreekt voor zich dat meedoen in de samenleving belangrijk is voor mensen, ook wanneer zij beperkingen hebben. Het gaat dan niet alleen om het hebben van werk, maar bijvoorbeeld ook om het volgen van een opleiding, sociale contacten, een prettige woonsituatie en plezierige vrije tijdsbesteding. Bij het realiseren van participatie op al deze vlakken, wordt steeds sterker een beroep gedaan op het individu en op de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Daar zit een belangrijk knelpunt. Want mensen met (langdurige) psychische beperkingen vinden het, vanwege die beperkingen, vaak lastig om initiatief te nemen, de eigen mogelijkheden te benutten en om hulp te vragen aan hun (vaak ook nog beperkte) netwerk. Zij moeten daarin worden ondersteund op een manier die aansluit bij hun behoeften, en die ook tegemoet komt aan het grotere beroep op hun zelfredzaamheid. In een samenleving die verandert van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, vraagt dat om een omslag in denken en handelen. Niet alleen van cliënten, maar ook van professionals en instellingen.
Het lectoraat Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen bevindt zich middenin deze ontwikkelingen. Er wordt samengewerkt met het werkveld, innovatie- en
kenniswerkplaatsen, lectoren, docenten en studenten, om vanuit praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoek, en door middel van onderwijs, innovatieve oplossingen te bedenken voor de veranderende beroepspraktijk.​

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}