Vierhuizen

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Onderzoeker
Annette Tjeerdsma,Hanzehogeschool Groningen

Studenten
Ceesjan Diepeveen, Jasmine Boularas, Jorn Dikkers en Lieneke de Wit
Onderzoeksperiode
Februari 2012 – juli 2012

Vierhuizen heeft zijn naam te danken aan de vier stenen huizen die er toen stonden. Vierhuizen lag aan zee, verscholen achter de middeleeuwse zeedijk. Naast een bevolking van voornamelijk agrariërs verdiende een deel van de Vierhuisters zijn brood met de visvangst. Veel grond in het dorp was vroeger kerkengrond, de buitendijkse kweldergronden waren eveneens kerkelijk eigendom. Aan de rand van het dorp staat de korenmolen 'De Onderneming' uit 1858. De kerk van Vierhuizen is van oorsprong een tufstenen kerk die stamt uit de middeleeuwen.

Naast het dorpshuis 't Vierhuis, de molen 'De Onderneming' en de kerk heeft het dorp Vierhuizen ook een actief verenigingsleven. Zo is er een Vereniging Dorpsbelangen, een ijsvereniging, commissie voor de kerk en voor de molen, een toneelgroep, een biljartvereniging en een begrafenisvereniging.

Vierhuizen is gelegen in de gemeente De Marne. De Marne is een gemeente in het noordwesten van de provincie Groningen. Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen wil zich graag op de toekomst richten om het dorp leefbaar te houden. Met dit doel sluit zij aan bij het doel van de gemeente De Marne. Op 22 december 2011 heeft de gemeenteraad van De Marne het 'Woon- en leefbaarheidsplan De Marne' vastgesteld. Het doel van dit plan is om de dorpen in hun gemeente leefbaar te houden – ondanks de daling van het aantal inwoners en de verwachte wijziging van de samenstelling van de bevolking. Deze ontwikkeling wordt bevestigd door prognoses. De Marne behoort tot de sterkst krimpende gebieden van Noord-Nederland: tot 2040 wordt een bevolkingsdaling van -14,9% verwacht (t.o.v. 2010).

De gemeente zet niet in op een sturend beleid, maar biedt ruimte aan initiatieven die vanuit de dorpsgemeenschappen ontstaan. De uitvoering van dit onderzoek in Vierhuizen is een voorbeeld van zo'n initiatief.

Inwonersonderzoek
Op 8 mei was er in dorpshuis 't Vierhuis in Vierhuizen een tussentijdse presentatie van de resultaten van het inwonersonderzoek en op 6 september zijn onderstaande rapporten aan het bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen Vierhuizen overhandigd.

Publicaties
Tjeerdsma, A. (2012). Vierhuizen 2012. Hoe waarderen inwoners van Vierhuizen hun leefomgeving? Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen

Tjeerdsma, A. (2012). Samenleven in Vierhuizen. Advies voor Vierhuizen. Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}