Corona, facilities en de zorg: de toekomst

​In horeca, kantoren, ziekenhuizen en alle andere gebouwen wordt er hard gewerkt aan aanpassingen voor de anderhalvemetersamenleving. De innovatiewerkplaats Health Space Design start in september 2020 met een grote overzichtsstudie van alle facilitaire maatregelen in de zorg in het noorden van Nederland.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Zorginstellingen richten zich op dit moment op de zorg en zijn nog steeds deels gesloten voor niet noodzakelijke bezoekers. In de nabije toekomst zal dat veranderen en ziekenhuizen en verpleeghuizen maken zich op voor 'anderhalvemeterzorg'. Ruimten en diensten voor palliatieve zorg, wachtkamers, gangen, restaurants en andere publieke ruimtes zullen gaan veranderen om met het huidige coranavirus om te gaan. Het gaat dan om een groot aantal aspecten, zoals:

 • het gedrag van mensen

 • de inrichting van de ruimtes

 • de rol van infecties bij nieuwbouw en verbouw in de verdere toekomst


Om de kennis hierover te delen gaan we onderzoeken wat de best facilities practices zijn bij verpleeghuizen en ziekenhuizen in Noord-Nederland. Vragen die we willen beantwoorden zijn:

 • welke maatregelen zijn er genomen?

 • welke maatregelen werken wel en welke niet?

 • hoe kunnen we kennis over de best facilities practices delen met alle zorginstellingen?

 • welke consequenties zijn er op operationeel niveau en wat zijn de consequenties voor de strategie van zorginstellingen? En waar moet op de lange termijn rekening mee worden gehouden?

 • welke veranderingen zijn er nodig bij medewerkers, middle management, bezoekers en klanten?

 • hoe kunnen we de snelheid van handelen in coronatijd en integraal samenwerken invoeren in de hele bedrijfsvoering?

 • welke veranderingen in de palliatieve zorg zijn er nodig als gevolg van het coronavirus? Voor meer informatie over ons lopende onderzoek naar ruimten en diensten in de palliatieve zorg, lees verder...

Kortom een interessante en challenging onderzoeksopdracht voor vierdejaars studenten facility management om een strategisch veranderplan voor een zorginstelling te schrijven. Om te citeren uit John F. Kennedy's moonspeech: "[we] do the other things, not because they are easy, but because they are hard" (1962).

Wij vragen:

affiniteit met zorg en kwetsbare mensen

buiten gebaande paden treden

helicopterview

zelfevaluatie

teamplayer

Xtra drive

Een aantal zorginstellingen in het noorden van Nederland is participant van deze onderzoeksopdracht. De studenten geven aan één van de zorginstellingen een strategisch advies met een veranderplan ten aanzien van de veranderingen in de facilitaire diensten. Iedere student schrijft individueel een strategisch veranderplan, dat is gebaseerd op onderzoek en beschrijft een strategische verandering. Voor zowel studenten, coaches en opdrachtgevers is het een aandachtspunt om van meet af aan te letten op verander- en strategische aspecten, dus ook al in de onderzoeksopzet. 

Kick-off en veldbezoek

De kick-off van het project is gepland op vrijdag 11 september 2020 van 10 tot 12 uur. Zoals het er nu naar uitziet kan de kick-off live plaatsvinden in een gebouw van de Hanzehogeschool, in BuildinG, Zernikelaan 17 op de Zernikecampus. Als de situatie door corona verandert, dan schakelen we over naar een digitale bijeenkomst. Vooraf aanmelden is gewenst. U kunt mailen naar Stefan Lechner als u bij de bijeenkomst aanwezig wilt zijn. Er is in verband met corona een beperkt aan bezoekers toegestaan.

Bij de studenten is het veldbezoek ingeroosterd op vrijdag 2 oktober tussen 8.30 en 14.30 uur, inclusief reistijd. Ook hier geldt dat corona deze planning zou kunnen veranderen.

De verdeling van de studenten over de verschillende participerende zorginstellingen vindt plaats begin september, in overleg tussen docenten, studenten en participanten. Er zijn in totaal ongeveer 30 studenten die dit onderzoek uit gaan voeren, verdeeld over vier Community of Learners (CoL). De coaches van de vier CoL-groepen zijn Aaltje Bijlsma, Lidy Bosker, Jan Roelof Dries en Stefan Lechner.

Resultaten

 • onderzoeksopzet

 • strategisch veranderplan

 • eindpresentatie voor de opdrachtgevers

 • de individuele veranderplannen van de studenten worden na afloop gebundeld ter beschikking gesteld aan participerende zorginstellingen en resulteren indien mogelijk in een publicatie

Wij bieden:

 • een interessante onderzoeksopdracht waarbij studenten werken aan de inventarisatie van coronamaatregelen in de zorg in het noorden van Nederland 

 • intensieve begeleiding van de studenten in een Community of Learners met een ervaren coach van hun opleiding Facility Management

 • studenten werken individueel in een team als onderzoeker in een turbulente omgeving

 • studenten gaan werken met gevarieerde onderzoeksmethoden, zoals foto-onderzoek en gestructureerde en ongestructureerde observaties en interviews

Partners

Dit onderzoek komt tot stand in samenwerking met het Martini Ziekenhuis, het UMCG, mondhygiënepraktijk Jorien Kiewiet, huisartsenpraktijk Westerbork en Gezondheidscentrum Kloosterveen. Er zijn gesprekken over participatie gaande met andere zorginstellingen. Mochten U geïnteresseerd zijn om ook deel te nemen aan dit onderzoek, neem dan contact op met Stefan Lechner s.c.m.lechner@pl.hanze.nl. Met meer organisaties wordt het onderzoek breder en voor alle partijen interessanter.


Disclaimer

Door het coronavirus zijn er veel onzekerheden, ook in de periode van september 2020 tot begin 2021. De verwachting is dat er bij verschillende zorginstellingen observaties kunnen worden gedaan naar de coronamaatregelen. Dit is echter allerminst zeker. Mogelijk moet er uit worden geweken naar andere onderzoeksmethoden, zoals een meer theoretische insteek met minder echte praktijkinformatie of meer informatie uit de tweede hand. Met een flexibele instelling en creatieve oplossingen is de verwachting dat ondanks alle barrieres dit belangrijke onderzoek een bijdrage zal leveren aan een betere zorg in het noorden van Nederland. Jij maakt het verschil!


 

Meer informatie:


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}