De juiste zorg op de juiste plek

​De vraag naar revalidatie is groot. Revalidatie Friesland en UMCG Beatrixoord zijn experts in het noorden op het gebied van revalidatie. Experts in gastvrije en groene revalidatie. Gastvrijheid en groen ingevuld door vormgeving, materialen, en inrichting van faciliteiten, gebouwen, en buitenomgeving. Een uitdaging waar studenten aan mee mogen werken!

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Wij zoeken

Voor het komende semester van februari tot juli 2022 zijn we bezig een multidisciplinair team enthousiaste en fanatieke studenten van alle studierichtingen en alle jaren samen te stellen om met Revalidatie Friesland en UMCG Beatrixoord concreet mee te werken aan onderzoek naar duurzame revalidatie en preventie nu en in de toekomst.

Revalidatie Friesland en UMCG Beatrixoord leveren kwalitatief hoogwaardige revalidatie. Mensen met een lichamelijke handicap of chronische ziekte worden geholpen zo zelfstandig mogelijk te leven. Mensen kunnen terecht met een hulpvragen op het gebied van bewegen, emoties, voeding of werk. Uitblinken in duurzame gezondheid is daarbij een kern: effectief, efficiënt en groen.

Het vraagstuk

Verder is de uitdaging om in co-creatie met patiënten, cliëntenraad, behandelaren, artsen en ondersteunende diensten onderzoek te doen naar terreinen en gebouwen. Allereerst met de vraag hoe de buitenruimte verder zo kan worden ingericht dat deze uitnodigt om naar buiten te gaan. En uitdaagt om revalidatiedoelen te bereiken. Met voldoende privacy om in gesprek te gaan met behandelaren en bezoek. Klinisch ligt er de vraag hoe een gebouw voor revalidatie zo kan worden ingericht dat de ontmoeting tussen revalidant en behandelaar wordt gestimuleerd. Ook buiten de behandelingen om. En dat de revalidant wordt aangezet en uitgedaagd tot bewegen. Kortom een veelheid aan vragen die om oplossingen schreeuwen.

Revalidatie Friesland

Gebruik van technologie staat hierbij centraal. In 2019 bijvoorbeeld hebben twee studenten bouwkunde van de innovatiewerkplaats Health Space Design een oefenlandschap met serious gaming bij de entree van Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag ontworpen. Hun ontwerp was uitgangspunt voor de aannemer voor de daadwerkelijke uitvoering.


Figuur 1. Ontwerp ruimte serious gaming Revalidatie Friesland

Om ontwerp en inrichting te combineren met bewijs is wat iedere organisatie wil. Ook Revalidatie Friesland en UMCG Beatrixoord streven daarnaar. Op dit gebied liggen er interessante uitdagingen, focus is sowieso op stimulering van bewegen en nu is er de uitstap om de buitenruimte te betrekken bij revalidatie en preventie. Dat willen we het liefst doen op basis van ontwerponderzoek met Evidence Based Design.

UMCG Beatrixoord

Bij UMCG Beatrixoord was de ultieme wens van verschillende therapeuten om buiten te oefenen met revalidanten. Binnen wordt geoefend in een soort 'gymzaaltjes', dat is perfect voor elkaar. Maar als patiënten naar huis gaan is de begeleiding er nauwelijks en de omstandigheden zijn slechter. In de stad liggen tegels scheef, er zijn allerlei rare obstakels. Er zijn patiënten die amper meer naar buiten gaan omdat de situatie te veel afwijkt van de perfecte oefensituatie. Hiervoor is door therapeuten van Beatrixoord samen met hun technische dienst en tuinontwerper Martin Knol een oefenparcours gemaakt met wel vijftig verschillende obstakels en oefensituaties. In de ontwerpfase viel op dat er eigenlijk weinig beschikbare kennis voorhanden is hoe je zoiets vormgeeft. De wens is om met bijvoorbeeld observatie- of participatieonderzoek te kijken hoe het werkt en of bepaalde ontwerpelementen überhaupt werken. [zie ook het krantenartikel, raadpleegbaar via Nexis Uni: Nieuw oefenterrein de opstap in revalidatiecentrum Beatrixoord: Stabiel op het hobbelige pad naar de toekomst. (2021, sep 1). Dagblad Van Het Noorden.]


Figuur 2. Ontwerp De Opstap UMCG Beatrixoord


Frisse blik van jonge professionals

Wij zijn op zoek naar studenten die iets willen betekenen in dit vraagstuk en dat vanuit een open blik samen met andere disciplines willen benaderen. 

 • Heb jij die Xtra drive? 

 • Ben je teamplayer?

 • Treed je buiten gebaande paden? 

We zoeken stagiairs, afstudeerders, studentenprojectgroepen en andere studenten van februari tot juli 2022 om met ons mee te werken in een multidisciplinair team van studenten en onderzoekers.

Hoe kunnen we kijkend vanuit alle disciplines innovatieve oplossingen bedenken? Vanuit bouwkunde, psychologie, verpleegkunde, organisatiekunde, gezondheidsstudies, kunsten, industrieel product ontwerp of human technology, logistiek, facility management, sociale studies, andragogiek, communicatie, multimedia, bedrijfseconomie, informatica, sport, arbeids- en arbeidsomstandighedenrecht en alle andere disciplines.

Ideeën voor studenten

Hieronder een greep uit mogelijke benaderingen. Laat je er vooral door inspireren:

 • Social work, gezondheidsstudies, verpleegkunde: welke interventie samen met professionals kan bijdragen aan betere revalidatie?

 • Industrieel product ontwerp, human technology, communicatie, informatica, multimedia design: productverbeteringen die bijdragen aan dit project. En kunnen we die verbeteringen testen in de praktijk?

 • Psychologie, andragogiek, HRM: welke mogelijkheden zijn er in verandering van gedrag? Welke maatschappelijke veranderingen zijn nodig? 

 • Toepepaste Psychologie: Welke interventies zijn geschikt? Welke wetenschappelijke literatuur en toegepast wetenschappelijk literatuur zorgt voor onderbouwing?

 • Bouwkunde, ruimtelijke ontwikkeling, bouwkunst, kunsten, interieurarchitectuur: welke ingrepen in gebouw en omgeving dragen bij?

 • Bedrijfseconomie, facility management, organisatiekunde, bedrijfskunde, logistiek: welke mogelijkheden zijn er ter ondersteuning?

 • Sport, gezondheidsstudies: welke rol speelt bewegen in dit project?

 • Recht, arbeidsrecht, arbeidsomstandighedenrecht: hoe kan recht een bijdrage leveren?

 • Communicatie of multimedia: welke communicatie en tools zijn nodig om beweging naar buiten te stimuleren?

Andere ideeën en invalshoeken zijn natuurlijk altijd meer dan welkom.

Interesse?

 • Solliciteren kan met een email naar bureau NoorderRuimte bnr@noorderruimte.nl met een CV en recente cijferlijst. Meer informatie over solliciteren bij het kenniscentrum NoorderRuimte vind je HIER.

 • Projectgroepen vanuit onderwijs kunnen via hun opleiding informeren naar de mogelijkheden.

Meer informatie over het project bij Stefan Lechner s.c.m.lechner@hanze.nl


 

Dit project is een samenwerking van Revalidatie Friesland, UMCG Beatrixoord en de innovatiewerkplaats Health Space Design

De innovatiewerkplaats Health Space Design is een living lab waar samen met zorginstellingen praktijkonderzoek wordt gedaan op het snijvlak van ruimte en organisatie. Dit leidt tot het ontwerp van een betere omgeving en een betere organisatie van de zorg in zorginstellingen.


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}