Leefbaarheid

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

De leefomgeving is de ruimte waarin mensen activiteiten ontplooien zoals wonen, werken, het aangaan van sociale contacten, het ontvangen van zorg, het zich verplaatsen en recreëren. De kwaliteit van de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving drukken wij uit in de leefbaarheid van die omgeving. Hoe wij die kwaliteit definiëren en ervaren hangt van veel verschillende zaken af. Niet alleen omdat wij vaak heel individuele voorkeuren hebben, maar ook omdat er veel verschillende factoren invloed uitoefenen op die kwaliteit.

Voor meer kennis over de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving in Noord-Nederland richt Kenniscentrum NoorderRuimte zich op de aspecten van leefbaarheid in onderstaande figuur.

 

Ontwikkelingen die in Noord-Nederland van invloed zijn op de (ervaren) leefbaarheid zijn bijvoorbeeld:

 • de aardbevingen (erfgoed en veiligheid);
 • de aan- of afwezigheid van goed internet of openbaar vervoer (infrastructuur en voorzieningen);
 • de bevolkingsdaling die soms zorgt voor afname van de organisatiekracht, het voorzieningen niveau en leegstaand vastgoed (organisatiekracht, voorzieningen en vastgoed);
 • het wegtrekken van jongeren en de vergrijzing (economie en organisatiekracht);
 • de winning van energie door windmolens, zonneparken, etc. (milieu).

Uitgangspunt bij ons onderzoek naar deze aspecten en hun onderlinge samenhang blijft hun invloed op onze leefomgeving en de kwaliteit van de relatie die wij als bewoners met haar aangaan.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}