Tijd voor Toekomst

Een verrijkte schooldag. ​Een goede en kansrijke toekomst voor elke Groninger. Hoe kan iedere Groninger gelukkig wonen, leven en werken in onze provincie? Er zijn vele initiatieven om de strijd aan te gaan met grote vraagstukken zoals van generatie op generatie doorgegeven armoede, (sociale) eenzaamheid, sociale problematiek en ongezonde leefstijl. Toch blijkt het ook in deze regio lastig om een echte doorbraak te realiseren. Lager opleidingsniveau, verminderde kans op werk, leefstijl problematiek en zelf een lagere gemiddelde overlijdensleeftijd grijpen als een complexe kluwen in elkaar. Hoe oneerlijk is het dat een kind geboren in Oost-Groningen een veel kleinere kans heeft op een gelukkig, gezond en perspectiefrijk leven dan een kind dat elders in Nederland geboren is?

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

We willen deze problematiek aanpakken door het ontwikkelen van een dagprogrammering op basisscholen in de provincie Groningen.

 

Pilot en vervolgsubsidie

De vraag die centraal staat in de vervolgsubsidie is: "Hoe kunnen we een kwaliteitsvolle koppeling tussen Tijd voor Toekomst en lokale (sport)aanbieders realiseren zodanig dat kinderen zich in de omgeving kansrijk ontwikkelen? Met als doel het stimuleren van de sportvaardigheid, sportdeelname en op langere termijn een actieve gezonde leefstijl van kinderen in de gemeente Oldambt. Binnen het living lab Tijd voor Toekomst is in de eerste fase toegewerkt naar twee pilotweken in oktober 2020 waarin een verrijkte schooldag op obs Houwingaham in Bad Nieuweschans is gerealiseerd. Lees hier de uitgebreide evaluatie van de pilot op OBS Houwingaham. In de volgende fase wordt de bestaande samenwerking op de pilot school obs Houwingaham (leerlingen, leerkrachten, ouders, directie, gemeente) versterkt door toe te werken naar meer structurele dagprogrammering: ca. 6 weken voor de zomer van 2021. Na de zomer wordt toegewerkt naar structurele dagprogrammering. De samenwerking met bestaande maar ook nieuwe lokale en regionale partners zal verder worden vormgegeven. Binnen het lab op obs Houwingaham in Bad Nieuweschans ligt een basis waarop verder gebouwd kan worden en waarin op korte termijn al proeven kunnen plaatsvinden in de samenwerking met bv. sport- en beweegaanbieders. De lessen die hier worden opgedaan zullen breder in de gemeente Oldambt ingezet worden. 

Op drie andere scholen in de gemeente Oldambt zal gestart worden met een pilotjaar (met hulp van financiering Nationaal Programma Groningen). Op deze scholen wordt ook een nieuw innovatief ecosysteem opgebouwd, waar ook gekeken wordt naar mogelijkheden voor gezond en kansrijk opgroeien. Er wordt gewerkt met de rollen van school coördinator, coalitieondersteuner en innovatiebegeleider. 

Subsidie voor de pilots op negen scholen in twee gemeenten 

Naast de scholen in Oldambt is vanuit het NPG ook subsidie verkregen voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van Tijd voor Toekomst pilots op vijf scholen in de gemeente Midden Groningen. Ook op deze nieuwe Tijd voor Toekomst scholen worden een innovatiebegeleider aangesteld en een schoolcoördinator, die aan de slag gaan met het vormgeven van verrijkte schooldagen op de betreffende school.  

De gemeenten Groningen en Eemsdelta hebben een kwartiermaker aangesteld om te verkennen hoe Tijd voor Toekomst in de betreffende gemeenten van start kan gaan. Vanuit de Regiodeal wordt vanaf 2021 ook gestart op twee scholen in Veendam. 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}