Over het Centre of Expertise Healthy Ageing

Per 1 september 2014 is het Centre of Expertise Healthy Ageing opgericht, waarbinnen alle Healthy Ageing activiteiten van de hele Hanzehogeschool Groningen zijn gebundeld.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​Coördinatie en verbinding
Het Centre of Expertise Healthy Ageing is opgericht om de verbinding en coördinatie te verbeteren op de driehoek onderzoek-onderwijs-ondernemerschap. Binnen kenniscentra, schools en het OCW-project CoE HA is er veel activiteit op Healthy Ageing-gebied, vooral ook dankzij intensieve samenwerking met externe partners (zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen). Dat leidt tot een respectabele output op het gebied van onderzoek, onderwijs en ondernemerschap: promoties, projecten, publicaties, presentaties, innovatie van producten en diensten, symposia, scripties en afstudeerprojecten. Deze vele activiteiten worden in het Centre of Expertise Healthy Ageing sterker met elkaar verbonden. De Hanzehogeschool heeft, naast Energie, Healthy Ageing als speerpunt benoemd. De Hanzehogeschool versterkt -  samen met externe partners - de activiteiten, verbetert de output, en de impact op de beroepspraktijk en de maatschappij wordt vergroot.

Doel en ambitie
Het Centre of Expertise Healthy Ageing verbindt en stroomlijnt onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van Healthy Ageing binnen de gehele Hanzehogeschool. Daarmee willen we ook de Publiek-Private Samenwerking – de nauwe samenwerking van onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk-  verstevigen en uitbouwen. Samen met onze regionale en (inter)nationale partners versterken we inhoud en profiel van Healthy Ageing, binnen de Hanzehogeschool én binnen de noordelijke regio.​ Op deze manier wil de Hanzehogeschool een bijdrage leveren aan een duurzaam gezondere maatschappij.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}