Kwetsbaarheid & Passende Zorg

Werken aan onderzoek en onderwijs op het gebied van zorg die past bij zelf- en samenredzame mensen.

De druk op de zorg neemt steeds verder toe en tegelijkertijd worden de gezondheidsverschillen in de maatschappij groter. Er is een grote toename van kwetsbare burgers met een zorgbehoefte en tegelijkertijd een groeiend tekort van arbeidspotentieel in de zorg. Het organiseren van passende zorg binnen de transitie van zorg naar gezondheid wordt dan ook de grote uitdaging in de nabije toekomst. Passende zorg is interprofessionele zorg die aansluit bij de wens en behoefte van de burger en zijn directe naasten en gebaseerd is op een (inter)professionele analyse van deze wensen en behoeften.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Voor een goede uitvoering van passende zorg missen de zorgprofessionals van nu vaak nog de benodigde expertise en vaardigheden om de steeds complexere zorg en binnen een interprofessionele samenwerking te kunnen blijven bieden. Digitalisering, eigen regie van de patiënt en samenredzaamheid met directe naasten spelen een steeds belangrijkere rol. Daarom werkt de Hanzehogeschool in onderwijs en onderzoek aan ondersteuning van de noodzakelijke transitie in de richting van zelf- en samenredzaamheid van mensen. Zodat iedereen zelf regie heeft over de zorg die bij hem of haar past.

In onze driehoek van praktijk, onderzoek en onderwijs ontwikkelen we nieuwe kennis en innovaties die aansluiten bij deze maatschappelijke opgave. We leiden toekomstige en huidige professionals op die voorbereid en toegerust zijn op de toekomstige uitdagingen in zorg en welzijn. Dit doen we samen met en in een sterk lerend (Noordelijk) netwerk met burgers, professionals, studenten, onderzoekers en bedrijven.

 


Onderzoeksprojecten Kwetsbaarheid & Passende Zorg


Voor een overzicht van de onderzoeksprojecten op het gebied van Kwetsbaarheid & Passende Zorg klik hier.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}