Participatie van mensen met een verstandelijke en visuele beperking: definiëring en operationalisering

In de dagelijkse praktijk blijkt het vaak niet eenvoudig om de participatiebehoefte bij mensen met een verstandelijke en visuele beperking in kaart te brengen en te ondersteunen. Er wordt vaak uitgegaan van de bestaande participatie met bestaande rollen en in bestaande contexten, terwijl het van belang is dat verkend wordt wat iemand nu echt graag wil doen, met wie, in welke omgeving en op welke manier. Het vraagt veel kennis en creativiteit om deze doelgroep zodanig te begeleiden, dat men ook daadwerkelijk actief deelneemt aan de geboden activiteiten bij wonen en dagbesteding.​

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Tot op heden is er geen duidelijke definiëring en operationalisering van het begrip participatie van mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke en visuele beperking (ZEVVB). In dit onderzoek wordt het begrip partipatie bij (Z)EVVB gedefinieerd en geoperationaliseerd, hetgeen resulteert in een mindmap.

Het is de bedoeling dat de mindmap gebruikt kan worden door begeleiders van mensen met (Z)EVVB. De methodes die gebruikt wordt bij het onderzoek zijn een kort literatuuronderzoek, online concept mapping en een dossierstudie.

 

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}