Zelfstandig sporten van kinderen met motorische achterstanden

​Zo’n 20 % van de kinderen in Nederland heeft motorische achterstanden, waardoor ze problemen ondervinden in het dagelijks bewegen en bij de deelname aan sportlessen. Kinderen met motorische achterstanden hebben moeite met fundamentele motorische vaardigheden zoals rennen, springen, gooien en vangen. Fundamentele motorische vaardigheden vormen de basis voor het aanleren van latere sportvaardigheden en voor deelname aan lichamelijke activiteit en sport. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Kinderen met motorische achterstanden hebben moeite met deelname aan gymlessen en sport en spel in de vrije tijd.  Door hun beperkte motorische repertoire doen ze bovendien tijdens het sporten en op het speelplein onvoldoende succeservaringen op, hetgeen leidt tot verminderde motivatie voor deelname aan sport- en spelactiviteiten. Uiteindelijk sporten deze kinderen helemaal niet meer en dreigt overgewicht en andere gezondheidsklachten. Bovendien raken deze kinderen door een verminderd zelfvertrouwen en verminderde sportmogelijkheden sneller in een sociaal-isolement. Deze combinatie van motorische, sociale en cognitieve factoren maakt deze groep kinderen een risicogroep voor een ongezonde leefstijl en maatschappelijke isolatie.

Uit recent onderzoek (Adams et al, 2016) blijkt dat kinderen en jongeren met DCD (Developmental Coordination Disorder; motorische achterstanden) best meer willen sporten, dit graag samen doen met anderen,  maar het liefst niet in een competitieve setting. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kinderen en jongeren met DCD het meest leren als ze zelf de regie hebben over hun leerproces, meer visuele instructie gegeven wordt en als er op een impliciete manier feedback gegeven wordt (Steenbergen et al. 2010; Van der Sluis, 2014). In dit project worden een app en sportkaarten ontwikkeld die kinderen kunnen gebruiken om sportvaardigheden te leren, waarbij de combinatie van zelfgekozen vaardigheden,  regie over het leerproces en het leren via videobeelden centraal staat.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}