Good practice videovoorbeelden

Op deze pagina vindt u good practice videovoorbeelden over interacties in een klas uit het primair onderwijs van een reguliere school, speciaal onderwijs of sbo, school voor speciaal basisonderwijs. In beeld zijn kinderen met een autisme spectrumstoornis of met sterke kenmerken van ASS. Opvallend is dat er grote variatie is in het gedrag van de leerling. Geen kind met ASS is hetzelfde. Overigens geldt dit ook voor de leerkracht.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Voordat u naar de good practice filmopnames gaat kijken, adviseren wij u om eerst de animatie 'Curious Minds' te bekijken.   

 

Film 1 'Samenwerken bij begrijpend lezen'

 

Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een moment binnen de les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. In dit geval gaat het om vrijwilligerswerk.

Informatie en transcript film 1: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: oogcontact/ sociale interactie (positief), maar ook wiebelende voet, mogelijk kanaliseert hij de spanning door met zijn voet te wiebelen.

Talentvol gedrag van de leerling: enthousiasme en contact maken

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte om richting te geven aan het leerproces en ruimte om samen te werken aan een taak. Structuur door gerichte instructie.

Type onderwijs: SBO

 

Film 2 'Begripsverhoging bij begrijpend lezen'

 

Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. In dit geval ging het om kunstgras en of er gevaarlijke stoffen vrij komen bij het sporten op kunstgras. 

Informatie en transcript film 2: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: neutrale blik – open blik, met vingers gespreid wrijven.

Talentvol gedrag van de leerling: enthousiasme, nieuwgierigheid, betrokkenheid, contact met de medeleerling.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven aan het leerproces door leerlinggerichte vragen te stellen waardoor de leerlingen aangezet worden tot denken (in dit geval in combinatie met ervaren). Flexibel ondersteunen door in eerste instantie te  checken of de leerling het begrip 'sliding' heeft begrepen. Daarna zet de leerkracht meerdere strategieën in om het begrip sliding en wrijving in relatie tot kunstgras duidelijk te maken: voordoen, (zintuiglijk) laten ervaren en leerlinggerichte vragen stellen zoals: "Wat ruik je?"; "wat voel je?"; "Hoe komt dat, denk je?".

Type onderwijs: SBO

 

Film 3 'Het langetermijneffect van voorspelbaar zijn'

 

Dit voorbeeld is een combinatie van fragmenten uit twee lessen. De ene les is een rekenles aan het begin van het schooljaar en de andere een rekenles veel verderop in het schooljaar.

Informatie en transcript film 3: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: de leerling is overprikkeld; hij sluit zich af.

Talentvol gedrag van de leerling: initiatief nemen, ondersteuning vragen, diepte van verwerking

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven door geen oogcontact te eisen gesloten gedrag te accepteren: ze gaat naast de leerling zitten in plaats van tegenover de leerling. Structuur door verwachtingen aan te geven en hetzelfde voorspelbare gedrag te tonen. Flexibel ondersteunen, omdat de leerkracht meeveert: ze accepteert dat de leerling zich afsluit en geen oogcontact maakt. Door de structuur – verwachtingen aangeven – probeert ze de leerling tot positief gedrag te laten komen. Ze ondersteunt door de leerling persoonlijk te benaderen en gelegenheid te geven om contact te maken. Dat heeft op lange termijn effect.

Type onderwijs: Regulier PO

 

Film 4 'Van overprikkeld zijn tot taakgericht gedrag vertonen'

 

Het gaat bij dit voorbeeld om een combinatie van twee fragmenten op hetzelfde dagdeel, waarbij we eerst kijken naar een les Engels en daarna naar een memoryspel dat klassikaal gespeeld wordt.

Informatie en transcript film 4: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: overprikkeld; er is nog veel spanning te zien in het lijf tijdens het loopje naar het bord; mogelijk is het 'inbouwen' een manier om orde te scheppen door de ruimte fysiek te verkleinen.

Talentvol gedrag van de leerling: eerste aanziet tot diepte van verwerking.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Structuur bieden door aan te geven dat de leerling later nog een keer mag (kans om dan alsnog mee te doen). Ruimte bieden door het mogen vertonen van het signaal gedrag. Flexibel ondersteunen door mee te veren: de leerling mag in zijn 'schuilplaats' zitten en de leerkracht probeert hem te verleiden om tot positief gedrag te komen door openheid (een gerichte persoonlijke vraag), verwachtingen aan te geven (kans om alsnog mee te doen), door een spelvorm in te zetten (iets waarvan de leerkracht wist dat het deze leerling zou motiveren), via de andere kinderen deze leerling tot handelen aan te zetten. Ook wordt er ondersteuning geboden door de persoonlijke benadering door de leerling de beurt te geven en dicht bij de leerling te staan.

Type onderwijs: Regulier PO

 

Film 5 'Het belang van een motiverende en gestructureerde taak'

 

Het gaat bij dit voorbeeld om een klassikale les verkeer, waarbij de tablet ingezet wordt en de leerkracht een quiz-vorm gebruikt.

Informatie en transcript film 5: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: alleen werken – contact maken

Talentvol gedrag van de leerling: enthousiasme, eerste aanzet tot diepte van verwerking / diepere vorm van leren; contact maken

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven aan de leerling om te kiezen of hij alleen of samen wil werken en ruimte om enthousiasme te mogen tonen. Structuur wordt via de taak geboden: vraag – nadenktijd – feedback

Type onderwijs: Regulier PO

 

Film 6 'Wat ruimte aan het leerproces geven kan doen!'

 

Het gaat hier om een voorbeeld waarbij een leesles wordt gedaan.

Informatie en transcript film 6: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: Fysieke uiting van opwinding/spanning door te gaan staan.

Talentvol gedrag van de leerling: enthousiasme, eerste aanzet tot diepte van verwerking / diepere vorm van leren, contact maken, ondersteuning vragen.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven door de leerling persoonlijk uit te nodigen mee te doen en door nadenktijd te geven.

Type onderwijs: SO – Cluster 4

 

Film 7 'Hoe gedrag omgekeerd kan worden'

 

Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een één op één situatie vlak na een les.

Informatie en transcript film 7: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: vastlopen door verandering in structuur en geen oogcontact; schoppen kan een vorm van contact zoeken zijn.

Talentvol gedrag van de leerling: verandering in houding richting enthousiasme.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Flexibele ondersteuning in de vorm van meeveren omdat de leerkracht niet in op zijn boosheid, accepteert dat de leerling geen oogcontact wil en rustig blijft. Ze haalt de leerling uit zijn boosheid door van de schoppende beweging een spelletje te maken.  Ruimte wordt gegeven door de leerling te vragen uit te leggen hoe het spel werkt. Er is ruimte om de boosheid te kunnen tonen.

Type onderwijs: SO – Cluster 4

 

Film 8 'Variabiliteit van gedrag'

 

Het gaat bij dit voorbeeld om drie situaties met een leerling van 13 jaar, waarvan de laatste op een andere dag is opgenomen.

Informatie en transcript film 8: Klik hier 

ASS-kenmerken van de leerling: grote range van sociale interactie en mogelijkheden om te communiceren (van gesloten tot open); de leerling zit aan tafel met een medeleerling, maar maakt geen oogcontact met hem, wel wat meer met de leerkracht.

Talentvol gedrag van de leerling: meer open, enthousiasme, ontvankelijk voor communicatie of contact maken, leerling initieert zelf ook het gesprek

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven aan de leerling om met klasgenootje te mogen praten tijdens het eetmoment: ze mag zitten bij degene bij wie ze zich prettig voelt, op een vertrouwde plek en ze mag zelf het gespreksonderwerp kiezen. Flexibel ondersteunen: de leerkracht heeft het goede moment geobserveerd en benut om de interactie uit te bouwen, zodat de leerling verder komt in het leren.

Type onderwijs: SO – Cluster 4

 

Film 9 'Vloer is lava'

 

Het gaat bij dit voorbeeld om een overgangssituatie van de ene les naar de andere les.

Informatie en transcript film 9: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: niet kunnen werken, niet tot activiteit komen. De fietsband bij zijn tafel is om zijn spanning te kanaliseren. Daarvan maakt de leerling nu geen gebruik.

Talentvol gedrag van de leerling: eerste aanzet tot enthousiasme en activiteit.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven voor een spontaan geïnitieerd spel van een andere leerling. Flexibel ondersteuningen door mee te veren met de hele groep, door met het spelletje mee te doen. De groep is al uit de concentratie om met de nieuwe les te beginnen. Strak vasthouden aan de regels werkt dan niet. Nu kan de groep wel weer verder.

Type onderwijs: SO – Cluster 4

 

Film 10 'Een tafel moet vier poten hebben'

 

Het gaat bij dit voorbeeld om een één op één situatie met een leerling (14 jaar) tijdens een rekenles.

Informatie en transcript film 10: Klik hier

ASS-kenmerken van de leerling: de leerling associeert in eerste instantie de letterlijke betekenis (tafel moet vier poten hebben), de leerling friemelt veel en vertoont stress-signalen.

Talentvol gedrag van de leerling: eerste aanzet tot enthousiasme en activiteit.

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Ruimte geven aan de wens van de leerling om een tafel met vier poten te tekenen op de tafelkaart (dit is iets anders dan iemand de zin geven: door deze handeling te doen die voor de leerling echt van belang is, kan de leerling weer verder). Flexibel ondersteunen met materiaal (uitrekenschrift); ondersteunen door de antwoorden voor de leerling op te schrijven; ondersteunen door voor te doen; checken of de leerling de hulpstrategie begrijpt en zelf verder kan; ondersteunen door uit te leggen (we gaan splitsen); ondersteunen met materiaal (tafelkaart) en meeveren door te accepteren dat de leerling er tegenop ziet.

Type onderwijs: SO – Cluster 4

 

Film 11 '(Extra) Flexibel ondersteunen bij begrijpend lezen'

 

Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. 

Informatie en transcript film 11: Klik hier 

ASS-kenmerken van de leerling: letterlijk de instructie oppakken en geen interactie met de groepsgenoten aangaan om hulp te vragen; gefriemel en ogen kijken vlug (schichtig) rond.

Talentvol gedrag van de leerling: contact met de medeleerling, eerste stap naar diepte van verwerking

TalentenKracht-strategieën van de leerkracht: Flexibel ondersteunen doordat de leerkracht in eerste instantie een hulpvraag te constateren. De leerkracht steekt vervolgens de hulp open in door een hint te geven. Vervolgens controleert de leerkracht of de leerling nu zelfstandig verder kan. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, zet hij zijn hulp gerichter in. Ten slotte kan de leerling verder met de hulp van deze gerichte aanwijzing.

Type onderwijs: SBO

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}