De rol van scholen in het omgaan met gezinnen in armoede

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Kinderen die in armoede leven ervaren stress, zeker als er ook sprake is van schulden.
Zij ervaren minder steun van hun ouders, meer onzekerheid en uitsluiting en zien minder toekomstperspectief (Kinderombudsman, 2017). In Nederland zitten per klas gemiddeld twee kinderen die in armoede opgroeien. Scholen kunnen armoede niet oplossen, maar worden er wel mee geconfronteerd. Er is behoefte aan bouwstenen voor beleid en concrete handvatten voor scholen, schoolbesturen en voor sociale- en lerarenopleidingen in het signaleren en steunen van gezinnen die in armoede verkeren. 

Handreiking voor po en vo

Klik hier om de handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' te downloaden.

De Sociaal Economische Raad (2017) en Kinderombudsman (2017) adviseren dan ook om scholen te ondersteunen in het omgaan met armoedeproblematiek onder hun leerlingen. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW ontwerpen we daarom met gemeenten, scholen, ouders en leerlingen werkwijzen die scholen helpen met het omgaan met gezinnen in armoede.  Om tot de werkwijzen te komen worden op 6 scholen in (de omgeving van) Groningen en Rotterdam nieuwe werkwijzen ontwikkeld en uitgeprobeerd. De hogescholen (Rotterdam en Groningen) ondersteunen de scholen bij het kiezen en op maat maken van een aantal in de concept-handreiking voorgestelde werkwijzen voor de eigen populatie en context.

We doen dat in 3 fasen:

  1. Het ontwikkelen van werkwijzen in het omgaan met armoede
  2. Het uitproberen en aanscherpen van de ontwikkelde werkwijzen
  3. Het delen van de werkwijzen

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}