Curious Minds

​Ieder kind wordt geboren met een initiële nieuwsgierigheid en drang tot leren. Dat is het uitgangspunt van het onderzoeksprogramma Curious Minds.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Kinderen die hun nieuwsgierigheid weten te gebruiken
hebben een grotere kans om op een plezierige en succesvolle manier te leren. Bovendien vergroot dit talentvol gedrag de kans op deelname aan de huidige en toekomstige samenleving. In Curious Minds gaan we op zoek naar innovatieve educatieve praktijken die daar merkbaar en meetbaar aan bijdragen. Daarbij is er specifieke aandacht voor  het belang van interactie, als middel om nieuwsgierigheid te stimuleren en positieve (talent)spiralen op gang te brengen. 

In Curious Minds doen we praktijkgericht onderzoek naar verschillende educatieve domeinen:

Henderien Steenbeek is de coördinerend lector van het programma Curious Minds.

Wat is Curious Minds?

Wij zien talent van kinderen als een emergente eigenschap die zich ontwikkelt in de interactie tussen kind, taakobject en volwassene. Talent is zichtbaar in talentvol gedrag in het hier-en-nu. Dit gedrag kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, enthousiasme, exploratie, verwondering, kritisch denken, probleem oplossen en verbanden leggen. In dat opzicht is ieder kind talentvol. De kunst als professional is om talentvol handelen van kinderen (leren vanuit nieuwsgierigheid) uit te lokken door zelf talentvol te handelen, dat wil zeggen als professionals zelf een onderzoekende houding aan te nemen en nieuwsgierig te zijn.
In Curious Minds zijn professionals educatieve professionals die werkzaam zijn in onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk, buitenschoolse opvang en vrijetijdsvoorzieningen (sport en beweging, kunst en cultuur). 

Lopende en afgeronde projecten

Kijk voor de lopende projecten op de betreffende pagina van het educatieve domein: 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}