Omgaan met kinderarmoede

​In Nederland zitten per klas gemiddeld twee kinderen die in armoede opgroeien. Kinderen die in armoede leven ervaren stress, zeker als er ook sprake is van schulden.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Zij ervaren minder steun van hun ouders, meer onzekerheid en uitsluiting en zien minder toekomstperspectief (Kinderombudsman, 2017). Het opgroeien in armoede belemmert kinderen en jongeren in hun ontwikkeling. Armoede komt overal voor waardoor veel professionals er - bewust of onbewust- mee te maken krijgen. Professionals kunnen een belangrijke rol spelen in de bestrijding van kinderarmoede.

Om professionals te helpen bij het omgaan met kinderen en gezinnen in armoede hebben Annelies Kassenberg (lector Jeugd & Leefomgeving) en Mariëtte Lusse (Hogeschool Rotterdam) samen met professionals, onderzoekers, ervaringswerkers, ouders en kinderen drie handreikingen ontwikkeld.

De handreikingen bevatten concrete werkwijzen en handvatten om armoede bij kinderen te Signaleren en kinderen en gezinnen in armoede te Ondersteunen en te Stimuleren (SOS bij kinderarmoede). Er is een handreiking voor het onderwijs, één voor het sociaal domein en één voor het domein jeugdgezondheid (lancering oktober 2021). 

Op de site van de Gelijke Kansen Alliantie (@MinOCW) staat een mooi verslag van het succesvolle symposium waarop het eerste exemplaar van onze handreiking 'omgaan met armoede op scholen' werd gepresenteerd. Klik hier om het verslag te lezen

Op de hoogte zijn van het laatste nieuws van #sosarmoede? Volg ons via Twitter en LinkedIn!

Handreikingen

De herziene handreiking 'Omgaan met armoede op scholen' downloaden? 
Dat kan hier

De brochure 'Omgaan met armoede op scholen, de keten doorbreken' is hier te downloaden via de site van de RijksoverheidDe handreiking 'Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein' is hier te downloaden.

De handreiking 'Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid' is hier te downloaden. 

De Brugfunctionaris op school

Op basisscholen in wijken met veel kansarme gezinnen is de samenwerking met ouders niet vanzelfsprekend. De leerkrachten vinden het moeilijk om de ouders te bereiken en om met hen in gesprek te komen. Ze missen zo vaak het zicht op mogelijke problemen in de thuissituatie. Problemen die op hun beurt de ontwikkeling van kinderen in de weg kunnen staan. In die gevallen kan de aanstelling van een brugfunctionaris op school uitkomst bieden. Deze uitgave vertelt meer over het hoe en waarom van een brugfunctionaris, dat al ruim 11 jaar in Groningen een succesvol concept is. De uitgave is gemaakt in opdracht van de Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het Ministerie van OCW, uitgevoerd door Gemeente Groningen, de drie onderwijsbesturen O2G, VCOG, KOC, Wij Groningen en Lectoraat Jeugd, Educatie & Samenleving Hanzehogeschool Groningen. Download de brochure hier.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}